Hasiči z Držovic slaví 120 let od založení sboru

průvod hasičů
průvod hasičů

Sobota 12. května byla velkým dnem pro dobrovolné hasiče v Držovicích. U příležitosti 120. výročí založení připravili velké oslavy, hlavní ceremonií bylo svěcení praporu.

Centrem dění Sboru dobrovolných hasičů v Držovicích je dobře udržovaná hasičská zbrojnice, kde většina oslav probíhala. Po uvítání přátelských hasičských sborů následovalo slavnostní svěcení praporu, pak se průvod vydal s věnci a kyticemi květů k pietnímu místu k uctění památky svých předchůdců. Vše probíhalo mezi kapkami deště, které se v poryvech snášely ze zatažené oblohy.  Přesto se s připraveným programem dalo improvizovat, takže pro ty, kdo chtěli spolu s hasiči jejich výročí oslavit, byla připravena přehlídka techniky s ukázkami hasičských dovedností a bohatý kulturní program. V Držovicích je ze zákona ustanovená zásahová jednotka (JSDH 5), takže dobrovolní hasiči vyjíždějí k zásahům, ale především jsou oporou obecnímu úřadu při zajišťování řady obci prospěšných akcích.   

(jap)

Poslat nový komentář