Zasloužilí hasiči z Prostějovska se sešli ve Hvozdu

Hasiči si prohlédli hrad Bouzov.     Foto: Jana Komárková
Hasiči si prohlédli hrad Bouzov. Foto: Jana Komárková

Setkání Zasloužilých hasičů při OSH Prostějov se stalo již tradicí a nedílnou součástí života hasičů veteránů. Přípravy a uskutečnění toho letošního se ujal Sbor dobrovolných hasičů Hvozd začleněný v 1. okrsku. Dlouholetí členové nejpočetnějšího spolku v České republice poctěni titulem Zasloužilý hasič si tentokrát dali dostaveníčko na Konicku, kde pro ně letošní pořadatelé přichystali zajímavý program. 

Vlastní setkání zahájilo slavnostní přijetí všech účastníků setkání s úvodním slovem starosty obce Hvozd Josefem Šmídem. Dvaadvacet zasloužilých hasičů, kteří se zúčastnili, se seznámilo s historií obce, s pamětihodnostmi a také s úspěchy i problémy, se kterými se denně musí potýkat. Po malém občerstvení v pěkném sportovním klubu si účastníci prohlédli státní hrad Bouzov a obecní muzeum a podívali se do Loštic, které jsou vyhlášené výrobou hanácké speciality. Seznámili se s výrobou tvarůžků a prohlédli si muzeum věnované této oblíbené pochoutce. 

Hlavní tíha starostí a zodpovědnosti ležela na bedrech starosty obce Hvozd Josefa Šmída, který je zároveň jednatelem 1. okrsku a SDH Hvozd, člena Výkonného výboru OSH Prostějov a starosty 1. okrsku Františka Vyroubala a starosty SDH Hvozd Jaromíra Kubálka. Spolu se starostou Okresního sdružení v Prostějově, Janem Brabcem a vedením Aktivu Zasloužilých hasičů při OSH Prostějov, se  podařilo uskutečnit vydařené setkání. 

„Velký dík patří též starostovi obce Pěnčín Lubomíru Novákovi za bezúplatné poskytnutí dopravního prostředku pro přesuny. Je to malá ukázka toho, jak si v této složité době řada starostů obcí váží práce dobrovolných hasičů a je na nás, hasičích, abychom opláceli stejnou mincí a ukázali, že vzájemná spolupráce usnadňuje soužití ve všech oblastech života. Poděkování náleží i všem ostatním, kteří se na uskutečnění této vydařené akce podíleli,“ vyjádřil vděčnost Jaroslav Ševčík, zástupce vedoucího aktivu ZH při OSH Prostějov. 

"V prostějovském okrese byla titulem Zasloužilý hasič poctěna již víc než třicítka hasičů. Jsou už většinou mimo aktivní činnost, a proto se snažíme připravit pro ně alespoň jedenkrát v roce společné setkání. Je to nepatrná odměna za jejich celoživotní dobrovolnou a obětavou práci pro dobro nás všech," ocenil práci účastníků starosta okresního sdružení hasičů Jan Brabec.     

(red)

Poslat nový komentář