Raději zapomeňte na ohníčky, apelují hasiči!

Raději zapomeňte na ohníčky, apelují hasiči!
ilustrační foto

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu, zažíváme nejsušší týden za posledních šedesát roků. Situace se v nejbližších dnech nezlepší. Vrásky na čele tak přibývají hasičům, kteří varují před rozděláváním ohňů, či pouhým odhazováním nedopalků cigaret. Škody mohou být nedozírné!

Prázdniny a dovolenkový čas lákají k posezení u ohně a procházkám přírodou. Ta je ale slunečním žárem a absencí deště zcela vyprahlá. Stačí odhozená cigareta a problém je na světě. Hasiči proto varují před rozdělávání ohňů i neopatrností výletníků.  

Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor vyhlásili pro následující dny varování před požáry na celém území ČR. Obce v regionu upozorňují na přísný zákaz rozdělávání ohňů mimo pevná topeniště a zákaz všeho pálení až do odvolání!

„V létě mnozí podnikají nejrůznější výlety, pobývají na chalupách či chatách, táboří v přírodě a podobně. Při těchto příležitostech často zapalují táboráky, griluje se a opékají se buřty. V těchto suchých dnech bychom měli dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole a napáchá nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody,“ apeluje mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Kde tedy ve volné přírodě tábořit, abychom se vyhnuli potížím?

Při rozdělávání ohně ve volné přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno alespoň padesát metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. V lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech, v opačném případě hrozí pokuta až do výše deseti tisíc korun, v případě požáru pak jde o pět a dvacet tisíc korun. Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků a podobně. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru pak velmi snadno způsobí neštěstí. Každoročně kvůli neopatrnosti lidí vznikají desítky požárů. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i louce nebo na strništi. Za silného větru nebo extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec, což platí právě v těchto suchých dnech!

Jak tedy samotné místo táboráku uspořádat tak, aby to bylo bezpečné?

Při rozdělávání ohně v přírodě bezpečně oddělte ohniště od okolního prostředí – například obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin. Pro zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako jsou benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Pro podpal jsou samozřejmě zakázány i všechny uměle vyrobené látky, kvůli ohledu k přírodě bychom neměli pálit ani trávu, nesmí se pálit ani jakékoliv odpady či materiály obsahující chemické látky. Oheň nesmíme ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště blízko vodního zdroje.

Jak postupovat po ukončení táboráků?

Ohniště musí být důkladně uhašeno, buď zalitím vodou nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky, poryv větru je pak rozdmýchá a roznese do okolí. Každý rok tak musí hasiči mnoho ohnišť dodatečně dohašovat. Zejména půda v jehličnatém lese je z tohoto pohledu velmi riziková! Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné alespoň důkladně prolít vodou!

Děkuji za rozhovor.

Rada na závěr? Omezte v současnosti, kdy je okolí doslova vyprahlé, jak táboráky, tak grilování na otevřených ohních. Pozor na odhozené oharky z cigaret, sirky a podobně. Dávejte také pozor na odložené dioptrické brýle. I ty můžou, pakliže se do jejich skel opírá slunce, být problém. (kaa)

Ilustrační foto: archiv

 

Poslat nový komentář