Olomoučtí hasiči mají nové logo

Olomoučtí hasiči mají nové logo
foto HZS OLK

Od 4. května 2017, svátku svatého Floriána – patrona hasičů, používají profesionální hasiči z Olomouckého kraje při své propagaci nové logo. Úkolem nového loga není nahradit znak HZS ČR, ale bude sloužit ke konkrétní propagaci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (při akcích pořádaných HZS OLK).

Nové logo HZS Olomouckého kraje vyjadřuje na první pohled jasnou vazbu na Olomoucký kraj (pětilistá květina z loga Olomouckého kraje). Přesto však použitý symbol není pětibarevný jako v logu Olomouckého kraje, ale je použit v barvě loga. Pět okvětních lístků květiny symbolizuje pět územních odborů HZS Olomouckého kraje.

Základní barevná varianta loga je červená. Jde o barvu, pod kterou veřejnost vnímá hasiče.

Štít (pavéza) je symbolem ochrany. Svůj význam plní i rozdělení textu HZS Olomouckého kraje do 4 řádků, kdy každý řádek samostatně vyjadřuje určitý smysl.

Autorem loga je Jan Koráb, grafické studio Koráb.

Věříme, že nové logo HZS Olomouckého kraje utkví v mysli veřejnosti a bude reprezentovat HZS Olomouckého kraje jako moderní, dynamický a rozvíjející se záchranný sbor 21. století. (Zdroj HZS Olk)

 

 

Poslat nový komentář