Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo

Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
ilustrační foto
Další fotky: 
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo
Vodu z nádrže k požáru dopraví speciální čerpadlo

Minulý pátek proběhlo na Plumlovské přehradě taktické cvičení hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému. Zadání znělo jasně: „Následkem dlouhotrvajícího sucha došlo k rozsáhlému požáru lesního porostu, který ohrožuje rekreační oblasti. Vzhledem k rozsahu požáru a omezené komunikační síti je nutné zřídit dálkovou dopravu hadicemi.“ Kvůli suchu a nízkým hladinám řek musí hasiči využívat vodu z vodních nádrží.  

Právě pro případy rozsáhlých porostů lesa, ke kterým je špatný přístup a zejména je časově náročná jízdní doba cisternami, slouží speciální čerpadlo HFS Hydrpsub 150. To dokáže čerpat vodu v místech s velkou sací hloubkou, tedy například z vodní nádrže, a voda je pak na místo požáru dopravována hadicemi. V případě sucha a nedostatku vody v řekách je pro rozsáhlé lesní požáry nemožné čerpat vodu z koryt toků. Jen pro představu – pro cvičení bylo potřeba čerpat množství 50 l/s a průtok v řece Hloučele byl jen 10 l/s. Stejně tak je nemožné čerpat vodu z vodovodního řadu. Toto speciální čerpadlo je uloženo na pracovišti HZS v Prostějově a slouží pro potřeby celého Olomouckého kraje. Taktické cvičení pro případ rozsáhlého požáru s nedostatkem vody bylo na VD Plumlov provedeno poprvé. Vodní nádrž Plumlov tak dokazuje svoji víceúčelovost nejen jako zdroj vody pro zajištění odběrů a nadlepšování průtoků pod vodním dílem, ale také jako významný prvek při likvidaci požárů a havárií. (Zdroj Povodí Moravy)

 

Poslat nový komentář