Hasičská stanice v Konici byla slavnostně otevřena

Hasičská stanice v Konici byla slavnostně otevřena
Foto HZS Ol. kraje

V pondělí 13. listopadu 2017 byla v 10:00 hodin slavnostně otevřena nová stanice profesionálních hasičů v Konici. Slavnostního přestřihnutí pásky a oficiálního uvedení stanice do provozu se zúčastnili Jiří Nováček, 1. náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, Jiří Calábek, zástupce ředitele Divize M – Morava společnosti OHL ŽS a.s., František Novák, starosta města Konice a spousta dalších významných osobností z celé ČR.

Příprava výstavby nové stanice byla zahájena před více než deseti lety a v roce 2009 Olomoucký kraj nechal zhotovit prvotní projektovou dokumentaci. Následně došlo k jejím různým úpravám a v roce 2015 byla převedena na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. V roce 2016 město Konice poskytlo HZS Olomouckého kraje pozemek vhodný pro výstavbu a 12. září 2016 bylo zhotoviteli, firmě OHL ŽS a.s., předáno staveniště.

Nová stanice HZS vyrostla na "zelené louce" za třináct měsíců. Průběh stavby zhodnotil krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík: „Profesionální hasiči dnes získali budovu s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb a zázemí pro fyzickou přípravu. Doufám, že se jim v nové stanici bude dobře sloužit ve prospěch občanů města a přilehlého okolí.“

Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Konici činily 47 916 572,85 Kč a stavba byla financována z prostředků státního rozpočtu. Součástí stanice je i místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, na které přispěl finanční částkou 250.000 Kč Olomoucký kraj.

Stanice Konice je stanicí typu P1 a službu zde vykonává celkem patnáct příslušníků jednotky a velitelka stanice. Základní početní stav jedné směny je pět příslušníků. Do zásahového obvodu spadá město Konice (2 792 obyvatel) a dalších sedmadvacet obcí v rámci ORP Konice, celkem zde žije 14 584 obyvatel a plocha zásahového obvodu stanice je 247 km2. Charakter zásahového obvodu je podhorský se specifickými podmínkami v zimním období, nachází se zde zařízení sociální péče, ubytovací zařízení, výrobní provozovny a rozsáhlé lesní porosty. Zásahový obvod požární stanice hraničí s Pardubickým a Jihomoravským krajem. Na nové požární stanici bude zajišťována i údržba speciální techniky pro jednotky SDH obcí a bude zde pracoviště krizového štábu města Konice. Zbudované místo pro přistání vrtulníku zrychlí poskytnutí zdravotnické pomoci v těžce přístupné oblasti Konicka a okolí. (red)

 

Poslat nový komentář