Konec 2. světové války na Prostějovsku - díl 2.: poslední boje

Pozůstatky války soustředil sběratel Jaromír Kouřil do jedinečné expozice.
Pozůstatky války soustředil sběratel Jaromír Kouřil do jedinečné expozice.

Seriál o konci války na Prostějovsku pokračuje další částí. Od poloviny dubna až do 8. května, kdy byla definitivně uzavřena epizoda 2. světové války, vzpomínají lidé na celém světě na poslední dny utrpení, na padlé a umučené. 

Osvobozovací boje proti ustupujícím nacistům se nevyhnuly ani Prostějovsku. Bojovalo se na řadě míst, německé divize držely své pozice zuby nehty a krutě se za svou porážku mstily na civilním obyvatelstvu. 

 

2. Poslední agonie Němců v centru Hané 

Když koncem dubna 1945 začali Němci pomalu ustupovat, nikdo už nepředpokládal větší boje. Frontová linie se táhla od Vyškova přes Drysice, Brodek u Prostějova, Klenovice na Hané, Skalku, Předinu.  Němci zde drželi obranný val, aby kryli ústup svých konvojů do lesů Drahanské vrchoviny. Zbytek německých vojáků se opevnil na kopci Větřák u Klenovic na Hané, odkud měli dokonalý přehled o širokém okolí. Tam čekali na příchod osvobozenecké armády pod velením maršála Malinovského, která se blížila od Vyškova. Kromě sovětského vojska postupovaly i jednotky Prvního československého armádního sboru s velitelem Karlem Klapálkem. Ke střetu došlo v lokalitě mezi Klenovicemi a Čelčicemi na prvního máje. Boje byly tuhé a trvaly celý týden, naštěstí dorazila posila rumunských vojáků, pak bylo do dvou dní rozhodnuto. Padlo tehdy na sedmdesát vojáků osvobozenecké armády, německé ztráty nikdo nepočítal. Celé okolí bylo hodně poničené od náletů ruských i německých letadel, která nešetřila ani civilní zástavbu.

Konec války v okolí Klenovic na Hané připomíná nejen památník padlým vojákům na kopci Větřák, dodnes nachází lidé pozůstatky války. Vyhledávání staré munice, zbytků válečné techniky a všech pozůstatků bojů obou armád se stalo koníčkem sběrateli Jaromíru Kouřilovi z Čelčic. Nashromáždil rozsáhlou sbírku těchto relikvií stejně jako historických dokumentů, map, uniforem a dalších zajímavých předmětů. „Okolní pole byla plná válečných pozůstatků a dodnes se leckde objeví něco, co s válkou souvisí. Stačí jít na procházku s detektorem kovů,“ tvrdí vášnivý sběratel. Při pátrání po zbytcích války spolupracuje s brněnským muzeem a s Leteckou historickou nadací Vyškov. Díky tomu objevil zbytky vojenských letadel, hrob vojáků a další zajímavé válečné pozůstatky. Čas od času se objeví exponáty z jeho sbírky na různých výstavách, aby připomněly hlavně mladým trudná válečná léta.    

(jap) 

Poslat nový komentář