Konec 2. světové války na Prostějovsku – díl 4.: Drahansko

Letecký snímek dnešního Bousína. Zdroj fota http://web.quick.cz/bousin
Letecký snímek dnešního Bousína. Zdroj fota http://web.quick.cz/bousin

V prvních květnových dnech si všichni lidé na světě připomínají konec 2. světové války. 8. května byla definitivně uzavřena válečná epizoda, poslední dny však byly ještě plné utrpení i na Prostějovsku. Zdevastovaná země se jen těžce vzpamatovávala z válečných hrůz a mnohá místa zůstala poznamenána dodnes.  

4. Mnoho rodin se nevrátilo do svých domovů

Rozsáhlou oblast na Prostějovsku postihlo nucené vystěhování usedlíků. Území v oblasti Drahanské vrchoviny zabrala německá armáda jako výcvikový prostor a zřídila zde střelnici. Násilné vystěhování postihlo obce Drahany, Otinoves, Niva, Bousín. Němci zabavili nejen usedlosti, ale i dobytek, zásoby krmení, hospodářské stroje a nářadí. Rodiny mohly odejít jen s nejnutnějším vybavením na přežití, musely si najít samy náhradní bydlení a chudobnou obživu.  Obec Niva se dříve jmenovala Hartmanice, byla vysídlena a z původní bezmála tisícovky obyvatel před válkou se jich vrátila necelá třetina. Většina obce byla zničena a do původní podoby prosperující střediskové obce se už nikdy nevrátila. 

V prosinci roku 1942 bylo Němci z obce Otinoves vystěhováno všech tehdejších 1195 obyvatel. Po válce se do rozbité vesnice vrátily necelé tři stovky lidí. Obec v podstatě stagnovala, od války se zde víc než třicet let nepostavil žádný nový dům. Teprve na počátku osmdesátých let se začala obec pomalu rozvíjet. 

Bousín a Repechy byly po válce jedním velkým rumištěm. Co Němci nerozstříleli, to odnesli nebo vypálili. Do rodné obce se vrátily necelé dvě třetiny usedlíků, kteří se nezalekli těžké práce při obnově nového domova. Podle vzpomínek pamětníků zažili tito lidé hodně bídy a hladu. Válečné události v této oblasti zachycuje publikace Z minulosti obce Bousín, kterou vydalo sdružení občanů v čele s knihovníkem Josefem Julínkem. Pečlivě sbírali a shromažďovali historické materiály, které uspořádali v chronologickém sledu za podpory a spoluautorství historika Karla Sommera.    

(jap)

Poslat nový komentář