Pozor! Sjezd Hloučely se odkládá kvůli suchu. Na podzim!

Pozor! Sjezd Hloučely se odkládá kvůli suchu. Na podzim!
Foto: Jan Pospíšil (in: Prostějovsko ve fotografiích)

Na 16. června naplánoval Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci se Sportcentrem DDM Prostějov pod záštitou Zdravého města Prostějov a jeho političky Aleny Raškové sjezd řeky Hloučely. Povodí Moravy červnový termín odsouhlasilo, dnes ovšem informovalo, že rozumnější by s ohledem na sucho, které trápí celou republiku, bylo odsunout termín na podzim.

"V současné době opravdu není celková situace dobrá a jsme nuceni připravovat řadu opatření k omezení negativních dopadů sucha. I když jsou v současné době VD Plumlov cca 4 centimetry pod maximálnou zásobní hladinou, lze očekávat postupné zhoršování stavu a naším propočtem by zvýšení odtoku na cca 7 m3/s po dobu čtyř hodin znamenalo pokles hladiny na VD o cca 25 centimetrů. Ve vazbě na celkové omezování negativních dopadů sucha a omezování podobných akcí v rámci celého našeho povodí, a také nyní před sezonou, kdy hrozí vlivem sucha další pokles hladiny ve VD (je zde vazba i na kvalitu vody), by tato akce mohla být vnímána negativně. Proto bychom uvítali odložení této akce např. na počátek podzimu, kdy lze očekávat přípravu VD na zimní hladinu. Pokud to podmínky dovolí, rádi vám v budoucnu vyhovíme při plánování podobných akcí," sdělil předsedkyni Okrašlovacího spolku Miladě Sokolové David Fína, technicko-provozní ředitel Povodí Moravy.

"Samozřejmě si uvědomuji, že i náš region je několik let ohrožen nedostatkem srážek a tudíž vody. V žádném případě bychom akcí nechtěli ohrozit plaveckou a rybářskou sezónu, či stát za ekologickou katastrofou. Proto jsme návrh Povodí na odklad ihned akceptovali," uvedla Sokolová.

"Ráda bych upozornila všechny, kdo se na sjezd přihlásili a zaplatili registrační poplatek, případně ještě poplatek za půjčení lodě, aby zvážili svou účast v podzimní akci. Pokud nebudou chtít jet, peníze jim pošleme zpět na účet. Jinak bychom je na účtu ponechali do podzimu, abychom předešli zbytečné administrativě. Pokud se akce nebude konat ani na podzim, vrátíme je automaticky," dodala Milada Sokolová. Všem, kdo se přihlásili, zašle do e-mailu zprávu s vysvětlením. (red)

Komentáře

To také byl "BLBEJ" nápad, už vidím Raškovou cca 120kg živé váhy v loďce, jak drancuje dno Hloučely!

Poslat nový komentář