Pochod pro hokej vzbudil nevoli. Byl řádně ohlášen?

Pochod pro hokej vzbudil nevoli. Byl řádně ohlášen?
ilustrační foto

 

Do redakce PvNovinek dorazil dopis, který Magistrátu města Prostějova zaslal čtenář Prostějovských novinek. Poukazuje v něm na protestní pochod na podporu prostějovského hokeje, který se uskutečnil 27. dubna. Podle oznamovatele nebyla akce povolena a táže se, zda organizátory již řeší správní orgán.

„Podle videa, které jsem zhlédl na facebooku, se skutečně v pondělí 27. dubna 2015 uskutečnil v Prostějově protestní pochod na podporu požadavku LHK Jestřábi s.r.o. Prostějov o finanční příspěvek města Prostějova tomuto soukromému subjektu ve výši 5 milionů korun.  Podle mých znalostí českého právního řádu se na protestní pochod vztahuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění novel, a to na základě § 1 odst. 3, kde se stanoví, že za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace. Při organizaci protestního pochodu samozřejmě není nutné mít souhlasu státního orgánu (§ 1 odst. 4), ale je nutné oznámit shromáždění státnímu orgánu,“ píše čtenář.

Shromáždění může svolat pouze osoba starší 18 let, avšak svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem, jinak se jedná o přestupek proti shromažďovacímu zákonu (§ 14), za který je možné udělit pokutu až do 5 tisíc korun. „Dle informace Prostějovského Večerníku ještě 27. dubna 2015 nebyla akce oznámena, tedy nedošlo k splnění ohlašovací povinnosti. Je pro mně šokující, že ačkoliv se zřejmě jednalo o protiprávní jednání zhruba 200 osob, nepřivolala přítomná náměstkyně paní Mgr.Ivana Hemerková na sjednání pořádku Policii ČR, dokonce s několika osobami diskutovala. Domnívám se, že náměstkyně svou diskuzí s účastníky neohlášeného shromáždění nejednala dle zákona,“ uvádí oznamovatel.

Zároveň žádá magistrát o sdělení, zda je pravdivá informace, že protestní pochod NEBYL oznámen státnímu orgánu. Pokud je to pravda, proč s osobami, porušujícími český zákon, jednala a diskutovala náměstkyně primátora Ivana Hemerková a proč nekonala jako úřední osoba, tedy nevyrozuměla Polici ČR o porušení shromažďovacího zákona tak, aby Policie ČR sjednala pořádek a dodržování zákona.

Velitel městské policie Jan Nagy v tom měl jasno, když sdělil Večerníku, že pokud není akce ohlášena, cituji  „Pokud tak skutečně neučinili, dopouštějí se přestupku, který by následně řešil správní orgán“. Tak se ptám, zda pochod správní orgán řeší,“ dodává čtenář. (ber)

Jméno oznamovatele redakce zná.

http://livestream.com/live2net/tahneme-za-hokej

Komentáře

Vážení čtenáři - musím uvést na pravou míru diskusi ohledně ohlášení zmiňovaného pochodu. Nic jsem "nevytáhla", redaktor Večerníku se v pátek před pochodem (který se konal v pondělí) ptal, zda je pochod ohlášen. V tu chvíli ohlášen skutečně ještě nebyl. Proto to v této podobě vyšlo v pondělním Večerníku. Pochod byl organizátory ohlášen v pondělí 27.dubna, tedy v den konání. Nebyla sice dodržena 5ti denní lhůta, nicméně o akci byla neprodleně informována městská policie i PČR a obě složky pochod monitorovaly. Ten proběhl v naprostém pořádku (nemáme žádné poznatky o materiálních škodách či narušení veřejného pořádku). Pokud by nedodržení lhůty řešil správní orgán, řešil by toto dle sdělení přestupkového oddělení vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nejspíše domluvou a vysvětlením, že shromáždění je třeba ohlásit 5 dnů předem. Toť vše. Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí 

pochod byl ohlašen!!!! je  dokument i s razitkem!!! nevim kdo tohle vytahl a furt to řeši uplny nesmysl!!! sice jak se řika za minutu 12 ale byl!!! zajde te si to oveřit na mestsky uřad!!

To vytáhla oficielní mluvčí Magistrátu města Prostějova a Prostějovský Večerník. Ještě v poledne toho 27. dubna nic nahlášeno nebylo a už to nešlo stihnout, protože paní Mgr.Gáborová uvedla, že lhůta je 5 dní ´předem!! Tam je spíše horší to, že mají přispívat všichni občané na zábavu pár set fanoušků hokeje. Třeba i moje 2 leté dítě. 

pochod byl ohlašen!!!! je  dokument i s razitkem!!! nevim kdo tohle vytahl a furt to řeši uplny nesmysl!!! sice jak se řika za minutu 12 ale byl!!! zajde te si to oveřit na mestsky uřad!!

Ten pán má pravdu. Nikoho s nás si nedal práci aby pochod nahlásil. Nemůže to být těžké. Komunisti slaví 1 máj každý a povolení si zajistí dopředu. Mrzí mně že selhali naši lidi na radnici, hlavně Hemerková a Pospíšil. Mohli s tím povolením pomoct.  Oni se ale starají sami o sebe a nepomohli nám s tím. Před volbami se sliboval nový zimák a po volbách jsou prachy akorát na šatny!    

A o co ti jde??? Nesneseš to, že lidem není lhostejné jak se pracuje na radnici? Nic nedělali, kromě toho že měli společný zájem popdpořit svůj klub a shromaždili se před radnicí. Tam poprosili zákonem zvolené zastupitele, aby finančním obnosem pomohli hokejovému klubu. Nikdo neskandoval nic o politice, o komunistech, modrých strakách, STB praktikách... Bohužel někomu z toho praská žilka v hlavě a nemůže skousnout, že jeho oblíbený klub vybíjené nemá ani 200 příznivců, kteří by mohli udělat něco podobného, nebo že jeho strana UDAVAČI musí vyplnit formulář A4 hůlkovým písmem v podatelně a čekat na vyjádření v zákonem stanovené lhůtě!

Nezažil jsem KAN (jak píšete největší svině za komoušů pod sluncem), ani jsem o nich skoro nic nevygoogloval. Co bylo bylo, ale tady je třeba zavést, aby právo platilo pro všechny stejně, ať má jakou chce barvu pleti, náboženské vyznání, je dělník nebo úředník, stejný metr pro všechny a bude tady lépe. Vyzkoušel to starosta 14 mil. městečka v USA, jmenuje se N.Y.C. a nemají tam ani primátora, jenže tam mají pořádek. Kamarád tam dělal bordel, dostal výprask a byl vyhoštěn.....

Kdyby "pan donašeč,pardon,oznamovatel přestupků měl dvě zaměstnání k slušnému uživení se,tak by neměl čas vyhledávat po širokém okolí důvod vlastní existence!!!!

Pán vypadá na člena KAN Klub Angažovaných Nestraníků,největší sv.ně za komoušů pod sluncem.

 

Nepřipadá mně, že by to "pán" přeháněl, to spíše mocipáni na radnici si myslí, že oni mohou vše. Pokud nebude platit právo stejně pro všechny, to to železnou pěstí a že milicionáři měli železnou pěst !! dopadne i na vás, vážený komentátore, který si myslíte, že je to trochu přehnané. Nebo srpem do hlavy a dorazit kladivem? Ačkoliv komanči spíš vešeli nebo stříleli na hranicích....

Někdo špatně zaparkuje, někdo neuklidí exkremet po svém psovi a někdo neohlásí včas shromáždění. A co jako? Aby se člověk zabýval takovou malicherností chce politický motiv, jak je z tendenčního "dopisu" zřejmé... Už vidím, jak se tímto normální člověk zabývá... :) Stejně by akce vypadala úplně stejně tak, či tak. Navíc se o ní neoficiálně vědělo dost dlouho před jejím uskutečněním.

Poslat nový komentář