Nad Prostějovem se nikdy nestmívá. Kvůli světelnému smogu

Nad Prostějovem se nikdy nestmívá. Kvůli světelnému smogu
Zdroj hvězdárna
Další fotky: 
Nad Prostějovem se nikdy nestmívá. Kvůli světelnému smogu
Nad Prostějovem se nikdy nestmívá. Kvůli světelnému smogu
Nad Prostějovem se nikdy nestmívá. Kvůli světelnému smogu

Teorie říká, že když je Slunce více než 18 stupňů pod obzorem, nastává tzv. „astronomická noc“ a na nebi jsou vidět i ty nejslabší hvězdy. Jenomže nad Prostějovem se doopravdy nikdy nestmívá a astronomická noc nikdy nenastává. Když se totiž Slunce ocitne přibližně jen 12 stupňů pod obzorem, světla přestane ubývat a více hvězd se již na obloze neobjeví. Zde v Prostějově, ale i v jiných městech, máme totiž trvalý soumrak. Může za to světelný smog, který dusí nejen pozorování krás hvězdné oblohy, ale je příčinou nemocí lidí i smrti mnoha živočichů závislých na noční tmě. Světelný smog produkují zejména pouliční lampy. Na prostějovské hvězdárně se jejich rušivý vliv projeví v celé své nahotě zejména v zimě, když jejich světlo netlumí listí na stromech. V Prostějově je jen velmi málo lamp, které bychom mohli označit za šetrné k životnímu prostředí.

Aby pouliční lampa osvětlila terén pod sebou, musí svítit do dolního poloprostoru. Jenže všechny lampy umožňují svítit do dolního poloprostoru, včetně světelných koulí. Pokud však chceme hovořit o lampě kvalitní a k přírodě šetrné, je potřeba, aby svítila výhradně do dolního poloprostoru. Dobrá lampa se z dálky pozná tak, že je patrný pouze osvětlený terén pod lampou, samotná lampa však vidět není.

Technicky se požadavek na kvalitní lampy většinou řeší tak, že lampa obsahuje zdroj světla v zrcadlové dutině, která je zespoda kryta rovným sklem. Lampa se potom na kandelábr musí zavěsit se spodním krycím sklem ve vodorovné poloze. Nicméně vyrábí se dokonce též ekologicky šetrná svítidla, která lze nainstalovat i na svislé sloupy!

Bohužel, lampy, kterými od roku 2017 město Prostějov postupně nahrazuje nevyhovující světelné koule, mezi kvalitní a ekologicky šetrná svítidla rozhodně nepatří. Světelný smog vzniká rozptylem světla na průhledném krytu lampy a tak i když jsou opatřeny plechovým kloboukem, svítí kromě dolního poloprostoru také vodorovně i šikmo vzhůru. Co se týká vodorovné složky světla, není mezi světelnými koulemi a nově instalovanými lampami vůbec žádný rozdíl.

 Mluvčí prostějovského magistrátu uvedla sdělovacím prostředkům informaci, že sodíkové lampy jsou výsledkem výběrového řízení a „Je to kompromis mezi cenou a kvalitou,“. Ale ať už byla cena těchto lamp jakákoliv, byla v každém případě vysoká, protože tento typ lamp k řešení problému světelného smogu v Prostějově v žádném případě prakticky přispět nemůže.

A jak by tedy měla vypadat ideální pouliční lampa? Mělo by se jednat o sodíkovou výbojku, která je osazena v tělese umožňující svícení pouze v kuželu pod sebe. Takové svítidlo by bylo dobré jak pro zdravé životní prostředí, tak pro noční astronomická pozorování. Pokud se jedná o využití LED svítidel, je důležité, aby se používaly pouze LED diody s nízkou barevnou teplotou (do žluta) a vzhledem k tomu, že jejich světlo nelze žádnými astronomickými filtry odstranit, aby bylo možné regulovat jejich jas a nechat je svítit jen tak intenzivně, jak je potřeba.

Neprodukovat světelný smog rozhodně neznamená nesvítit vůbec. Znamená to pouze svítit jen tam kam se má a jen tak intenzivně jak je potřeba. A zde patří pochvala městu Prostějovu za noční vypínání slavnostního osvětlení věže prostějovské radnice a Národního domu, i když by vypnutí reflektorů mohlo být posunuto na dřívější čas než je 1:00 hodina v noci zimního času. A také například obchodnímu domu Lidl na ulici Újezd, za vypínání pouličních lamp nad prázdným parkovištěm po uzavření prodejny.

„Podle nás je veliká škoda, že prostějovská hvězdárna nebyla nikdy nikým vyzvána, aby se vyjádřila k typu lamp, které jsou plánovány pro veřejný prostor. Věříme však, že se časem podaří přesvědčit všechny odpovědné osoby v Prostějově a okolí, aby se v budoucnosti používala jen svítidla šetrná k životnímu prostředí a aby se svítilo s rozumem. Snad k tomu dopomůže i současná snaha odborníků na úrovni státu o změnu legislativy. Pomohli bychom sobě i všem nočním živočichům, ušetřili bychom a spatřili zase oblohu plnou hvězd, což je bohatství, které nám nešetrné a bezohledné svícení vzalo. Pokud máte v souvislosti se světelným znečištěním kladné, nebo záporné zkušenosti, případně jste narazili na dobré ale i špatné příklady světelných zdrojů na Prostějovsku, budeme moc rádi, pokud se s námi o ně podělíte. Prosím, své náměty, postřehy i fotografie můžete zaslat na E-mailovou adresu: hvezdarna@hvezdarnapv.cz. Děkujeme,“ vzkazuje hvězdárna.

Další a podrobnější informace najdete na http://www.hvezdarnapv.cz/kdyz-jsou-stromy-bez-listi. (Zdroj hvezdarnapv.cz)

Poslat nový komentář