Město letos vyčlenilo na granty méně peněz

Město letos vyčlenilo na granty méně peněz
ilustrační foto

Radnice letos vyčlenila na kulturní granty a na granty Zdravého města Prostějova 350 000 korun. Je to maximum, které může radnice uvolnit. Žádosti o grant zájemci mohou odevzdávat na podatelně Městského úřadu v Prostějově do 29. února.

Témat  Zdravého města, která rada města pro letošní rok odsouhlasila, je jedenáct a zaměřena jsou na všechny oblasti života a všechny skupiny obyvatel. Jsou jimi:

1. Oblast celoživotního vzdělávání  

2. Vzdělávání dětí a mládeže  

3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví  

4. Škola podporující zdraví  

5. Prevence v dopravní výchově  

6. Popularizace vědy  

7. Ochrana životního prostředí, odpady  

8. Zdravý pohyb  

9. Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům  

10. Den pro podnikatele - zapojení podnik. sféry do aktivit Zdravého města, seminář

11. Volné téma - S úsměvem jde všechno líp

 

„Předložené náměty jsou zaměřeny na udržitelný rozvoj našeho města a na všechny skupiny obyvatel. S těmito tématy máme dobré zkušenosti i z minulých let. Zájemci mohou vyplněné žádosti o granty Zdravého města předkládat do 15. 3. 2012 na podatelně Městského úřadu Prostějov. Komise Zdravého města rozdělí na výše uvedené projekty v letošním roce částku 100 tisíc korun“ upřesnila místostarostka a politička Zdravého města Alena Rašková.

Pro oblast kultury vyhlásilo město Prostějov tři témata: Představení umění Prostějovské mládeže a studentů, Knižní medailonky prostějovských osobností a Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na náměstí). Mezi žadatele o kulturní granty rozdělí město 250 000 korun. „Vzhledem k nižšímu objemu financí jsme proto letos nevypsali téma videodokumentů, které je finančně poměrně náročné,“ uvedla předsedkyně kulturní komise a radní Milada Sokolová. Téma Představení umění prostějovské mládeže a studentů má velké ohlasy i z let minulých, proto jej komise zařadila i letos. „Projekty jsou prezentovány na velmi vysoké úrovni. Cílem tématu Knižní medailonky prostějovských osobností není vznik velkých formátů monografií, ale brožovaných publikací, které budou v dalších letech sloužit ke vzniku edice,“ dodala Sokolová s tím, že poslední téma Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na náměstí) zvolila komise z důvodu podpory kulturního dění na prostějovském náměstí.

(red)

Poslat nový komentář