Magistrát řeší stav mlýnského náhonu

V Kolářových sadech mlýnský náhon míří do podzemí.
V Kolářových sadech mlýnský náhon míří do podzemí.

Několik desítek let starý mlýnský náhon, který v ulici Šmeralova míří do podzemí, protéká pod Prostějovem a ústí až v průmyslové zóně, si vyžádá v nejbližší době revitalizaci. Magistrát se připravuje na tuto důležitou a nákladnou rekonstrukci zhotovením projektů a zahájením jednání s regionální agenturou v Olomouci.

Zastupitelé posvětili záměr magistrátu uskutečnění dvou projektů na revitalizaci mlýnského náhonu v Kolářových sadech a v průmyslové zóně. Na revitalizaci mlýnského náhonu v Kolářových sadech již podal magistrát žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí v rámci prioritní osy Zlepšování stavu přírody a krajiny. Investice bude odstartována jen v případě poskytnutí dotace.

„Musíme se intenzívně zabývat stavem kanalizace ve městě a toto je prvním z kroků k řešení této problematiky,“ zdůraznil primátor Miroslav Pišťák. V tomto případě se jedná o prohloubení mlýnského náhonu. 

Při výpusti v průmyslové zóně je situace daleko komplikovanější. „Jedná se o zásadní věc. Město řeší třetí stokovou síť v jihovýchodním kvadrantu, což by bylo řešením i pro odlehčení mlýnského náhonu. Bude se ale muset řešit most na Bedihošť a do průmyslové zóny, kde dochází ke zdutí. V problémovém stavu je i komunikace směrem na Kralice na Hané,“ rozkryl problém vedoucí odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček. Zastupitelé schválili částku 100 tisíc korun na pokrytí průzkumu původní konstrukce potrubí mlýnského náhonu při vyústění v průmyslové zóně, která je zanesena kalem. Na základě tohoto monitoringu pak bude zpracovaná projektová dokumentace a podaná žádost o dotaci.     

(jap)

Poslat nový komentář