Kontaktní centrum otevřelo své dveře. Pracuje s drogově závislými

Kontaktní centrum otevřelo své dveře. Pracuje s drogově závislými
Foto PvNovinky.cz
Další fotky: 
Kontaktní centrum otevřelo své dveře. Pracuje s drogově závislými
Kontaktní centrum otevřelo své dveře. Pracuje s drogově závislými
Kontaktní centrum otevřelo své dveře. Pracuje s drogově závislými

Posláním Kontaktního centra v Prostějově je usilovat o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním a dále je podporovat a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní sociální služby v prostějovském regionu. Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízet odborné poradenství a zároveň chránit společnost před možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým chováním. Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně nejen v centru ve Vrahovické ulici, ale i v terénu.

Do centra se můžete zajít podívat dnes do 16 hodin. Zjistíte zde spoustu zajímavých informací o nejen o drogové závislosti a seznámíte se pracovníky centra. "Náš nejmladší klient má patnáct let, nejstarší 64. Jde o klienta, který s drogou začal v 35 letech, kdy byl uživatelem tvrdých drog. Dnes je uživatelem marihuany. Nejstaršímu uživateli pervitinu je 57 let," uvedla příklad vedoucí centra Jana Kučerová. Podle jejích slov nelze klienty zařadit do jedné společenské vrstvy. Jsou mezi nimi  lidé ze sociálně slabých rodin, stejně jako ti z tzv. vyšší třídy. Průměrný věk uživatelů je jednatřicet let.

V loňském roce centrum vydalo 22 700 injekčních jehel. (red)

Poslat nový komentář