Čerti rozsvítí keltský telegraf. Již dnes!

Čerti rozsvítí keltský telegraf. Již dnes!
ilustrační foto plakát

Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec. U nás budou plameny vysílat poselství z keltského oppidia ve Starém Hradisku u Plumlova.

Signály vyjdou v sobotu 24. března v 19,30 hodin z kopců Velká Javořina na moravsko-slovenském pomezí a Bílý Kámen u Velkých Popovic. Těm, kdo budou signály zajišťovat, se říká čerti. Do Plumlova signál doputuje v 20,06 hodin. Zdejší hranici má na starosti „čert“ Lucie Pospíšilová. Proč čert? „V keltské společnosti byl čert hodnost, postava spjatá s ovládáním živlových sil, také s pohřbíváním, ale zejména s ohnivým poselstvím. Nejdůležitější pro přežití Keltů byly právě ohně. Čert je musel umět zapálit za každého počasí. Když Římané překročili u Basileje Rýn, dozvěděli se to díky ohnivému řetězu Keltové ve Frísku za tři minuty. I kdyby za deset nebo patnáct, byl to nepochybně geniální způsob, jak upozornit na nebezpečí. V té době, bez světelného smogu a přírodních parků skoro na každém kopci, to musel být jedinečný pohled, když se zpráva rozeběhla,“ vysvětlil koordinátor projektu Vlastimil Hela.

Letos se do projektu zapojilo více jak 240 stanovišť. „Sestavili jsme trasy, které zčásti kopírují již vyzkoušená spojení. Trasy byly sestaveny s pomocí výškopisu tak, aby na sebe stanoviště viděla. Jsou však místa, kde to členitost terénu a nízká hustota stanoviště nedovoluje a proto je důležité sledovat časy,“ uvedl Hela.

Co je hlavním smyslem Keltského telegrafu? „Návrat k Matce Zemi s přicházejícím jarem, jenž vrací světlo do krajiny, což i my symbolicky činíme předáváním  světelného signálu, který, putujíce mezi lidmi, je vzájemně propojuje. Stejně jako my potřebujeme tuto Zemi, potřebuje i ona nás a potřebujeme se, ač se to nezdá, i my všichni navzájem,“ dodal Hela.

Seznam všech stanovišť najdete na https://www.keltskytelegraf.cz/mapa-keltskeho-telegrafu. (ber)

 

Poslat nový komentář