Socha K. H. Borovského se vrátila do středu města

Socha K. H. Borovského se vrátila do středu města
Foto MMP

Restaurování je u konce a upraveno je také okolí sochy. „Jde o dílo známého olomouckého sochaře Julia Pelikána (1887–1969). Restaurování proběhlo formou demontáže kvůli nutnosti nápravy statických poměrů v podloží a následně konzervačním zása­hem (čištění, zpevnění, spárování) bez nutnosti rozsáhlejších doplňků,“ uvedl k obnově so­chy vedoucí oddělení památkové péče Marek Perůtka. Dílo opět stojí na svém místě a v sou­čas­nosti se dokončují úpravy terénu.

Realisticky pojednaná socha významného českého literáta a novináře K. H. Borovského vznikla podle návrhu olomouckého sochaře Julia Pelikána. Z jemnozrnného pískovce je socha literáta v životní velikosti v dobovém oděvu, svírajícího v ruce svitek novin, pravou ruku zaťatou v pěst. Hlava se zamyšleným výrazem je mírně skloněná, figura vykročená na pravou nohu vpřed. V čele soklu je kovová deska se scénou loučení básníka s rodinou a nápis „Na paměť stých narozenin – Karla Havlíčka Borovského - 1921“. Na ploše soklové římsy pod plintem sochy jsou po všech stranách vytesány nápisy: „Přislibujte si mně – Vyhrožujte si mně – Poroučejte si mně – Přece zrádcem nebudu!“. Vzadu na soklu nápis: Zbudovala Národní vzdělávací dělnická Beseda Havlíček v Prostějově 1921. Na soklu zcela dole je autorský nápis: Dle návrhu a modelu akad. sochaře Pelikána provedla fa Polášek – Urban Přerov-Prostějov. (zdroj MMPv)

 

Poslat nový komentář