Vyšla publikace o nemovitých kulturních památkách okresu Prostějov

Vyšla publikace o nemovitých kulturních památkách okresu Prostějov
ilustrační foto

Olomoucké územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov. Publikace je vydána v rámci projektu Pernštejnský rok.

Publikace obsahuje aktualizovaný  přehled památkového fondu, zpřístupňující odborné i laické veřejnosti 362 nemovitých kulturních památek. Navazuje na již vydané soupisy jednotlivých okresů Olomouckého kraje. "Při tvorbě publikace byla uplatněna v minulosti osvědčená obsahová struktura dříve vydaných soupisů. Jednotlivé nemovité kulturní památky prostějovského okresu jsou členěny podle abecedně řazených obcí včetně jejich místních částí v daném katastrálním území. Heslo kulturní památky uvozuje název památky s uvedením rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a náhledová fotografie, u areálů či souborů následuje výčet všech částí, které tvoří kulturní památku. Údaj o zápisu či prohlášení věci za kulturní památku přináší záznam datace, který je informací o nabytí statutu kulturní památky. Umístění kulturní památky v rámci obce doprovází údaj o umístění nemovitosti v rámci katastrálního území, který specifikuje pozemek. Vzhledem k permanentním změnám v číslování pozemků jednotlivých katastrů s ohledem na změny ve vlastnictví byl uplatněn záznam, který památku lokalizuje pomocí souřadnic GPS," uvedla Iva Orálková, editorka publikace. Mapa města Prostějova je zpracována samostatně a spolu s přehlednou mapou celého okresu Prostějov tvoří vloženou mapovou přílohu publikace.

Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov je určen nejen odborným pracovníkům státní památkové péče, ale rovněž vlastníkům a uživatelům kulturních památek, badatelům či širší veřejnosti. "Věříme, že publikace přispěje k naplňování a udržení kulturních tradic a obecně k uchování památkového fondu, který je bezesporu významným dokladem kultivace prostředí, o jehož udržení usilujeme," dodala Orálková.

Kniha o 544 stranách je zájemcům k dispozici na územním pracovišti Národního památkového ústavu v Olomouci, Horní náměstí 25, její cena činí 251 korun.

(red)

Poslat nový komentář