Radnice hodlá zatraktivnit město pro turisty

Radnice hodlá zatraktivnit město pro turisty
Prohlídka secesní dominanty - Národního domu - bude součástí jednoho z tematických balíčků pro turisty

Vedení Prostějova hodlá oživit cestovní ruch ve městě. Z tohoto důvodu městský úřad přijme jednoho zaměstnance na plný úvazek, a to na dobu určitou, do prosince 2012. Poté radní vyhodnotí jeho přínos a rozhodnou o případném prodloužení smlouvy.

Návrh byl přednesen na poslední schůzi rady města vedoucí odboru kanceláře starosty Jaroslavou Tatarkovičovou. Rozšíření služeb spojené zejména s širší nabídkou provozní doby prohlídek radniční věže souvisí se splněním podmínek dotace ve výši 5,23 milionu korun, kterou město čerpá z Regionálního operačního programu Střední Morava. Během prázdnin mají být ještě uzavřeny dohody o pracovní činnosti vždy s jedním brigádníkem na každý měsíc.

Nový pracovník na plný úvazek bude mít na starosti kromě provozních záležitostí také rozvoj aktivit oddělení informačních služeb. V návrhu se mimo jiné počítá se zavedením týdenního zasílání krátkých informací o kulturně-společenských akcích pořádaných ve městě prostřednictvím newsletterů, které by si zájemce mohl objednat přes formulář umístěný na webových stránkách města. Dále chce město oživit prostory regionálního informačního centra v prostějovském zámku pořádáním výstav a dalších akcí ve spolupráci s Muzeem Prostějovska a okolními muzei. Pro turisty přijíždějící do města by měly být vytvořeny tématické balíčky, například komentované prohlídky města.

(bp)

Komentáře

Někdo z radních asi potřebuje zaměstnat svoji rodinu.

Poslat nový komentář