Hasiči chtějí i letos ocenit dětského hrdinu

Hasiči chtějí i letos ocenit dětského hrdinu
Martin Palma v doprovodu maminky převzal cenu z rukou hejtmana Martina Tesaříka. Foto archiv

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s Olomouckým krajem již šestým rokem vyhlašuje akci „Dětský čin Olomouckého kraje.“ 

Připomeňme, že cenu Dětský čin Olomouckého kraje za rok 2009 získal Martin Palma, žák 7. ročníku základní školy E. Valenty v Prostějově, který dne 14. 7. 2009 v prostějovském aquaparku zachránil život pětiletého chlapce, který ležel v bezvědomí pod hladinou. Martin si toho všiml, skočil do vody a chlapce vytáhl na hladinu, kde ho předal dospělému muži, který společně s plavčíkem chlapce přivedl k vědomí. Za tento čin jako výraz poděkování si dvanáctiletý školák ze setkání s hejtmanem odnesl dne 30.4.2010, při příležitosti Dne IZS  na Hasičském záchranném sboru, dárky v podobě hudebního přehrávače a mobilního telefonu. 

V průběhu akce, která potrvá do 16. března 2012, mohou rodiče, kamarádi, učitelé a další zasílat příběhy dětí, které v roce 2011 projevily statečnost v boji o svůj vlastní život nebo svojí statečností pomohly v těžké situaci někomu jinému, případně i zvířecímu kamarádovi. Právě tyto děti si totiž zaslouží obdiv a úctu nás ostatních, a proto bychom na ně neměli zapomínat. 

 

Kriteria pro udělení ceny „Dětský čin Olomouckého kraje“ dítěti mladšímu 16 let jsou následující:

• fyzická záchrana jiné osoby  při požáru, havárii či jiné mimořádné události;

• záchrana jiné osoby včasným přivoláním složek integrovaného záchranného systému za využití znalostí získaných z akcí HZS a složek IZS, příp. znalostí získaných z programu výchovy dětí v oblasti PO a ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích;

• záchrana vlastní osoby z nebezpečné situace za užití znalostí získaných z programu výchovy dětí v oblasti PO a ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích;

• záchrana vlastní i druhé osoby správným použitím linky tísňového volání;

• záchrana zvířete či zvířat při požáru, havárii či jiné mimořádné události;

• jednání, kterým byly uchráněny materiální hodnoty;

• včasné ohlášení nálezu neznámých předmětů, výbušnin, střeliva, nevybuchlé munice, pyrotechniky apod.;

• včasné nahlášení úniku nebezpečné látky;

• včasné upozornění na nebezpečí požáru či havárie;

• uhašení požáru v zárodku.

"K tomu, abychom mohli ocenit hrdinu či hrdinku za rok 2011, potřebujeme získat informaci o tom, koho by bylo vhodné ocenit," uvedla Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.

Informaci nebo kontakt na osobu, která může čin dětí přiblížit, zašlete nejpozději do 16. března 2012 na adresu Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00  OLOMOUC nebo na e-mail pap@olk.izscr.cz

(red)

Poslat nový komentář