VELIKONOCE - svátky jara a křesťanství

VELIKONOCE  -  svátky jara a křesťanství
ilustrační foto

Květná neděle, škaredá středa, zelený čtvrtek, Velký pátek, bílá sobota, velikonoční neděle a pondělí – celý týden před Velikonocemi má své léta vžité a dodnes více či méně udržované specifikum. Slavení velikonočních svátků má svůj původ v pohanské oslavě návratu jara, kdy se příroda probouzí, zazelenají se stromy, raší tráva a všechno se upíná k novému životu. Jsou to jediné pohyblivé svátky v roce, protože závisí na prvním jarním úplňku.

Teprve od počátku letopočtu se staly Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem spojeným s ukřižováním a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Dodnes se dodržuje převážně na venkově řada zvyků. Jakoby se prolnuly staré pohanské obyčeje a církevní rituály. Jaro vítali lidé už dva týdny před Velikonocemi na smrtnou neděli, kdy se pálily nebo házely do vody smrtky jako symboly zimy. Jaro naši předkové vítali zelenými ratolestmi o týden později na květnou neděli. Škaredá středa získala svůj název podle toho, že se ten den pořádně uklízelo a vymetaly komíny. Na zelený čtvrtek se jedla zelená strava jako špenát, salát, zelí, aby byli lidé celý rok zdraví. Ten den se naposledy rozezněly zvony, aby pak „odlétly do Říma“ a až o velikonoční neděli se znovu rozkmitala kovová srdéčka na znamení radostného vzkříšení. Velký pátek je největší půst v roce na znamení smutku nad Kristovým ukřižováním. Bílá sobota byla v dřívějších dobách ve znamení křtu, nyní doznívají na vesnicích řehtačky a hrkání chlapců, kteří obcházejí sousedy. Končí doba postní a hospodyňky uklízejí čili bílí svá obydlí. Neděle velikonoční neboli Boží hod velikonoční je oslavou vzkříšení a vítězstvím nad smrtí. Velikonoční pondělí je pak spojeno s pomlázkou – velikonoční koledou, kterou si vychutnávají především muži a chlapci. 

K Velikonocům neodmyslitelně patří množství tradic, zvyků a symbolů, jako jsou  barvení a zdobení vajíček, pečení velikonočního beránka nebo mazance, pletení pomlázky. Lidé si vyzdobují svá obydlí jarními květinami, větvičkami se svěžími lístky a nejrůznějšími velikonočními dekoracemi, kde nechybí žluťoučká kuřátka, čokoládoví zajíčci, větvičky kočiček či rašící obilí. A hlavně panuje všude dobrá nálada díky nastávajícímu jaru.    

(jap)

Poslat nový komentář