Mládí vytvořilo velký otazník z malých otázek

Mládí vytvořilo velký otazník z malých otázek
Mládí vytvořilo velký otazník z malých otázek

Ve všech evropských státech proběhl ve středu 16. května hlavní happening celoevropské kampaně s názvem Information Right Now! neboli Právo na informace právě teď. Do této kampaně se zapojilo také Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov se svojí akcí nazvanou „Zeptej se tady a teď!“ Děti a mladí lidé mohli od 7. května až do odpoledne 16. května nosit do ICM papírové kostky, na něž napsali otázky, které je nejčastěji napadají. Z těchto kostek pak společně postavili otazník jako symbol práva mladých lidí na informace.

Hlavním cílem kampaně Information Right Now!, kterou vyhlásila Rada Evropy a ERYICA pro letošní rok, je ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních lidských práv a  apelovat na politiky, aby byla tato práva zaručena všem lidem. Kampaň chce také ukázat, že řadu potřebných a důležitých informací najde mládež právě v ICM kdekoliv v Evropě. 

„Naším cílem bylo dát mladým lidem v regionu možnost položit otázky, které je nejčastěji napadají, které je pálí, a to kreativní formou, a zároveň jim představit naše Íčko jako místo, kde mohou nejen klást otázky, ale kde na ně také mohou najít odpovědi. Jejich úkolem bylo vytisknout a slepit papírovou kostku, na kterou napsali otázky, na které se nejčastěji ptají, nebo na které je zajímá odpověď, a tuto kostku nám donést,“ přiblížila akci Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov  s tím, že každý, kdo donesl takovouto kostku, mohl si vybrat odznáček s logem kampaně. Každý pátý účastník pak získal 4 GB flash disk. Ty se podařilo zajistit díky finanční podpoře ze strany MŠMT ČR a Olomouckého kraje, který na akci přispěl v rámci projektu Městského evropského informačního střediska. Na každém flash disku našli mladí lidé nejen zajímavé materiály, jako je např. brožura o dobrovolnictví, o studiu v zahraničí nebo brožury o EU, ale také offline verzi tzv. I-katalogů z Prostějovského okresu, tedy katalogů informací z oblastí Vzdělávání, Práce, Cestování, Volný čas, Sociálně patologické jevy a Občan a společnost.

Celá akce vyvrcholila postavením otazníku ze sesbíraných kostek jako symbolu práva mladých lidí na informace. „Celkový počet kostek donesených v průběhu deseti dnů se vyšplhal na neuvěřitelných 175. A to i díky pomoci Dětského oddělení Městské knihovny v Prostějově a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, jimž bychom tímto chtěli poděkovat za pomoc se sběrem kostek,“ shrnula úspěch akce Kateřina Opatrná. Postavením otazníku a jeho vyfocením však akce nekončí. Otazník z kostek bude postaven také v sobotu 19. května na náměstí T. G. Masaryka při Setkání všech generací a na začátku června během Prostějovského veletrhu zábavy, kde si ho budou moci zájemci prohlédnout. Všechny otázky sesbírané formou papírových kostek již nyní pracovníci a dobrovolníci ICM Prostějov sepisují a uveřejní je v nejbližší době na webových stránkách www.icmprostejov.cz, kde se postupně objeví také odpovědi na všechny otázky.    

(red)

Poslat nový komentář