Chcete poznat místo, kde žili Keltové? Zajeďte do Ludéřova!

Chcete poznat místo, kde žili Keltové? Zajeďte do Ludéřova!
ilustrační foto

Olomoucký kraj je plný památek z různých historických dob. Švédské šance u Ludéřova patří mezi ty nejpozoruhodnější, protože jej ke svému životu využívali již Keltové.  Tento čtyřúhelníkový val – viereckschanze je navíc zřejmě prvním a zároveň jediným objektem tohoto druhu na Moravě a nejvýchodnější v Evropě.

„Švédské šance se nacházejí na zalesněném mírném svahu severovýchodně nad Ludéřovem. Plocha o rozloze 12 560 m² v lesním porostu je ohraničená patrným valem a příkopem,“ popisuje netradiční památku svého domovského Olomouckého kraje ředitelka Muzea Olomoucké pevnosti a ústřední postava kampaně Nejezděte jinam Markéta Záleská.  Valy podobné tomu u Ludéřova jsou datovány do 2. – 1. tisíciletí př.n.l. a dlouhou dobu se mínilo, že jde o kultovní místo. V současnosti převládá názor, že jsou to opevněné obytné dvorce z pozdně laténské doby, které ke svému životu využívala keltská elita. Toto časové zařazení potvrzuje i fakt, že asi padesát metrů na východ od valu bylo zjištěno laténské sídliště. „Přesná identifikace a interpretace této lokality je však stále rozporuplná. Jisté však je, že tohoto objektu využívali jako opevnění v době třicetileté války Švédové, když obléhali Olomouc. Odtud také název Švédské šance,“ doplňuje Markéta Záleská.Kampaň „Nejezděte jinam“ v těchto dnech ve větších městech Olomouckého kraje vyzývá občany regionu, aby svoji pozornost při plánování dovolené zaměřili i na památky a zajímavosti, které mají takříkajíc za rohem. Celkem dvanáct mutací reklamy s tváří ředitelky Muzea Olomoucké pevnosti Markéty Záleské zve turisty na návštěvy pamětihodností na Zlatohorsku, Javornicku, Jesenicku, Šumpersku, Hanušovicku, Uničovsku, Olomoucku, Litovelsku, Prostějovsku, Přerovsku, Lipensku a Hranicku.(red)

Poslat nový komentář