Na Pátera Jiříčka vzpomínají v Určicích láskou

Na Pátera Jiříčka vzpomínají v Určicích  láskou
ilustrační foto

V sobotu 1. září uctily desítky věřících památku kněze Jana Jiříčka, který víc než dvě desítky let prožil v Určicích. V den jeho nedožitých šedesátin zavzpomínali všichni na jeho obětavou práci a nezištnou pomoc těm, kdo ji potřebovali, ať už mládež či senioři.

První červencový den v roce 1985 je zlomovým datem, kdy byl jmenován farářem v Určicích. Postupně mu přibývala správa dalších dvanácti míst prostějovské diecéze. Založil a několik let řídil učiliště pro narušenou a problémovou mládež ve Vřesovicích, zřídil pobočku Charity na určické faře pro přestárlé ženy- farské kuchařky. Díky němu vznikla tradice děkovných polních mší na kopci Předina nad Dobrochovem. Zde se každou první neděli v květnu konala smírná bohoslužba jako vzpomínka na kruté boje na konci 2. světové války a na padlé vojáky, kteří zde položili svůj život za svobodu. Založil také tradici požehnání plodům země „mši díkůvzdání“. To vše mimo svou běžnou činnost pečlivého duchovního pastýře.

Ihned po příchodu do Určic se nový farář s elánem pustil do opravy zdevastovaného kostela. Před další devastací a uzavřením, dokonce přímo před zbořením, zachránil prostějovský kostel sv. Cyrila a Metoděje na Tetíně. Protože se tehdejším mocipánům jeho aktivita nezamlouvala, vysloužil si za to jen kritiku. V opraveném kostele dnes opět mohou kněží sloužit smuteční obřady, konají se zde varhanní koncerty a mimořádné společenské akce.

„Otec Jan byl neuvěřitelně pracovitý a obětavý. Jako kněz vystupoval velmi skromně a rád se pouštěl do hovoru s každým občanem. Jeho kredem byla neúnavná pomoc bližním a potřebným. Díky jeho přesvědčení a s pomocí starosty mají Určice znovu důstojný svatostánek a věž s novými zvony, které dodaleka hlásají slovo Boží,“ vzpomínají dodnes vděční farníci.

Na věčnou památku P. Jana Jiříčka vysvětili v Určicích svatý hrob s pamětní deskou.

(jap)

Poslat nový komentář