V zakouřené místnosti je při zemi vzduch čistší

V zakouřené místnosti je při zemi vzduch čistší
ilustrační foto/ zdroj: HZSOL

U profesionálních hasičů pracuje skupinka nadšenců, kteří se snaží informovat veřejnost všech věkových skupin o tom, jak se chovat, aby nehořelo či jak si zachránit holý život při mimořádné události. Tato snaha se nazývá „preventivně výchovná činnost“. Cílem je vzdělávat širokou veřejnost včetně dětí, radit a pomáhat při řešení nenadálých situací spadajících do požární problematiky nebo do problematiky ochrany obyvatelstva.

 

Osmiletý Petr nám jednou při návštěvě základní školy vypravoval příběh, který sám zažil o minulých Vánocích. Vzpomínal, jak na Štědrý den uléhal unavený po celodenním těšení se na dárky a tajném přemlouvání Ježíška, aby mu nadělil obrovský bagr, po kterém toužil. Vzpomínal na krásný vánoční stromeček, pod kterým našel přesně to, co si přál, a který nádherně svítil barevnými světýlky, než si šel lehnout. Vzpomínal, jak jej v noci z ničeho nic probudil silný kašel, který byl při každém nádechu intenzivnější a dusivější. Snažil se rozkoukat, nic ale neviděl, byla tma jako v pytli, a tak si alespoň zapnul lampičku a zpanikařil. Všude kolem byla mlha štiplavého kouře…… V tu chvíli nevěděl, co dělat. Nakonec všechno dobře dopadlo.

 

 

Po dnešní návštěvě hasičů ve škole je už o mnoho chytřejší. Hasiči (správně instruktoři PVČ) si s dětmi povídali o tom, jaké telefonní číslo použít k přivolání hasičů, vysvětlili jim, že na tísňovou linku 150 se nevolá jen tak, pro legraci a zábavu. Děti dostaly rady, co říct, když se na tísňovou linku dovolají, jak se zachovat při rozdělávání ohně v přírodě, jak si ošetřit popáleninu, co dělat s hasičákem, k čemu slouží ta malá krabička, kterou někteří z nich mají v pokojíčku na stropě a správně se jí říká autonomní hlásič požáru. A dnes už také ví, co je to domácí únikový plán, že je dobré si jej s rodiči doma namalovat a promyslet. A hlavně už také ví, jak se zachovat při požáru v bytě.

 

 

Přednáška na základních školách je jen jedna z mnoha činností, kterou má preventivně výchovná skupina v popisu práce. Mezi další aktivity patří i návštěvy mateřských školek a seznámení našich nejmenších s postavou hasiče. Toto je důležité zejména proto, aby se děti hasiče nebály, když se ocitnou v nebezpečí, aby věděly, že je přišel zachránit. Instruktoři také pořádají besedy se studenty středních škol a obdobně i se seniory, kde bývá hlavním tématem pálení klestí a trávy, hasící přístroje, topná sezóna i uhašení požáru v kuchyni, povodně a s nimi spojená evakuace a varování osob. Instruktoři provádí školení i u zdravotně postižených skupin obyvatelstva nejčastěji přímo v jejich klubech. U zdravotně postižených je hlavní náplní požární problematika přizpůsobená jejich stupni postižení a pomůckám, které mohou využívat. Např. sluchově postižení občané mohou využívat hlásiče požáru ve spojení s pomůckami, které slouží pro jejich potřeby či sms kanál pro přivolání pomoci.

 

 

Instruktory můžete potkat i na různých akcích v celém Olomouckém kraji. Hasiči společně s policií, vojáky a záchrankou pořádají zábavná odpoledne se spoustou soutěží, informacemi pro dospělé a nabízí zároveň ukázky své práce a používané techniky. Na těchto akcích se poučí nejen děti, ale i dospělí. Děti se formou testíků, skládaček a doplňovaček učí, jak se zachovat v případě požáru či jiné mimořádné události. A při úkolech dětí se ledacos dozví i jejich rodiče.

 

Instruktoři zajišťují na jednotlivých požárních stanicích dny otevřených dveří, aby si zájemci mohli prohlédnout zázemí požární stanice a veškerou výjezdovou techniku. Instruktor dále připravuje na všechny akce informační letáčky, různé soutěže, doplňovačky, skládačky a materiály pro svoji činnost. Mimo tuto preventivně výchovnou činnost jsou všichni instruktoři příslušníky Hasičského záchranného sboru a plní i jiné úkoly z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

 

Klára Beranová

koordinátor PVČ v Olomouckém kraji

Poslat nový komentář