Děkujeme za přízeň a skvělé dárky

Děkujeme za přízeň a skvělé dárky
ilustrační foto

Štědrý den proběhl v dětském domově v Prostějově podobně, jako každý rok. Mnohatýdenní přípravy, kdy paní vychovatelky a vychovatelé nakupovali dárky, zdobili byty a pekli cukroví. To všechno s pomocí dětí, jako v běžných rodinách. Navíc nacvičovali vánoční besídku, vyráběli kulisy, kostýmy, hudební pohádku o Červené Karkulce prozpívali snad stokrát. To proto, aby děti prožily Štědrý den šťastně a vesele, v přítomnosti dlouholetých přátel, kteří pravidelně přicházejí. Více než třicet vzácných hostů navštívilo dětský domov i letos. Na slzy nebyl čas a prostor, i když dojemné chvíle v průběhu vystoupení dětí nastaly. Převažovaly však úsměvy, vzájemná úcta a nefalšovaná dětská radost, které v některých rodinách mnohdy ani nenajdete.

Na vánoční prázdniny neodjela více jak polovina dětí, dvacet čtyři jich zůstalo v „domově“ a někteří z nich prostě ani nechtěly navštívit svoje příbuzné. Vánoce v dětském domově jsou jiné, ale nikdy ne smutné a pro mnoho dětí jsou tím nejlepším, co jim může jejich životní situace poskytnout. Ty letošní byly obohaceny dobrou vůlí a štědrostí bezejmenných dárců prostřednictvím Stromu splněných přání, který garantovala paní Milada Sokolová, radní a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova. Díky šlechetným lidem, kteří věnovali svůj čas i peníze pro naplnění skvělé myšlenky, se splnila dětem jejich přání. Všechny byly nadšené a vděčné po rozbalení tajemných balíků a balíčků, dětem se splnil sen a rozšířil se jejich osobní majetek. Pro mnoho lidí je tento fakt běžnou součástí života, pro nás, pracovníky dětského domova, je stěžejní učit naše děti úctě k hodnotám. Děti teď prožívají pocity štěstí, radosti a spokojenosti a za to vděčíme lidem, kteří si vybrali jméno dítěte a jeho přání, dárky zajistili a přinesli. Říká se, že každý skutek je po zásluze odměněn a tak za všechny obdarované děti posíláme obrovské poděkování s přáním všeho dobrého, ať je nový rok 2013 pro lidi dobré vůle šťastný a štědrý. Ve zdraví, lásce, vzájemné úctě a pochopení ať každý nový den naplní spokojeností Vaše srdce. Děkujeme.

Poslat nový komentář