Prostějovské novinky nabídly spolupráci studentům

Prostějovské novinky nabídly spolupráci studentům
archiv PvNovinky.cz
Další fotky: 
Prostějovské novinky nabídly spolupráci studentům
Prostějovské novinky nabídly spolupráci studentům

Studenti vzdělávacího programu marketingové komunikace a žurnalistika ze SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově měli jedinečnou příležitost zúčastnit se besedy se šéfredaktorkou internetového zpravodajství Prostějovské novinky Olgou Katolickou.

Získali tak nejen přehled o tom, jak tento portál funguje, ale také možnost podílet se na jeho chodu. Studentům byla nabídnuta příležitost přispívat svými nápady a postřehy do internetového zpravodajství.

Paní Olga Katolická povídání oživila i o zkušenosti ze svého života. Zajímavě studentům přiblížila dobu, kdy se ještě tisklo ručně, a každá chyba znamenala promarněný čas. Vzpomínala, jak technika postupovala vpřed a jak byla okouzlena stále novými vynálezy, které ulehčovaly novinářům práci a přispívaly k rozvoji zpravodajství a publicistiky. Po hodině s touto zajímavou ženou, bylo nejednomu studentovi jasné, že spolupráce s ní může být jedině přínosem s novými zkušenostmi do života. „Přednáška mě nadchla. Byla zajímavá a dozvěděl jsem se několik nových informací o povolání novináře. Moc se už těším na naši spolupráci,“ uvedl Jiří Trunda, student 2. ročníku SOŠPO.

 

Barbora Valoušková, studentka SOŠPO.

Poslat nový komentář