Zemskou bránou do Orlických hor

Zemskou bránou do Orlických hor
foto archiv Josef Franc
Další fotky: 
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor
Zemskou bránou do Orlických hor

 

 

Název chráněného přírodního výtvoru – Zemská brána, evokující představy o romantickém koutu přírody, vytvářejícím jakousi vstupní bránu do Čech, se od skutečného dojmu, který v nás návštěva tohoto místa zanechá, skutečně neliší. Divoká Orlice, pramenící u Zielence v Polsku a protékající pod severovýchodními svahy Orlických hor, kde tvoří od osady Trčkov 29 kilometrů dlouhou přirozenou státní hranici, protíná pod osadou Čihák snížený horský hřbet a vytváří zde romantickou hlubokou soutěsku, kterou proniká do vnitrozemí.

 

 

Hlubokého údolí Divoké Orlice bylo využito v letech 1932 – 1938 k vybudování přehradní nádrže Pastviny, ležící v nadmořské výšce 469 metrů, která je čtyři kilometry dlouhá a stala se vyhledávaným letoviskem v této východní části Orlického podhůří. Po obou jejích březích se nacházejí chatové osady, kempinky i penziony a restaurace, na několika místech pak upravené pláže.

Rozcestník ukáže cestu

U parkoviště vedle Obecního úřadu a autobusové zastávky se nachází rozcestník značených turistických cest, kde lze zajímavý 16 kilometrový okružní výšlap přes Zemskou bránu zahájit i ukončit.

Zelená i modrá značka nás povedou silnicí nad pravým horním břehem s hezkými výhledy na přehradu až k místu, zvanému Kraví skok, kde se rozdělují. Držíme se modré značky a v Klášterci nad Orlicí přecházíme po mostě na druhý břeh řeky, kolem gotického kostela Nejsvatější Trojice z roku 1452. Cestou kolem řeky míjíme několik opravených starých chalup, až se dostáváme k chatové osadě Amerika, kde začíná nejhezčí část cesty, vyznačené asi tři kilometry dlouhou naučnou stezkou Zemská brána. Vydáváme se proti toku Divoké Orlice a v malebném údolí míjíme roubenou chaloupku, typickou pro krajinu Orlických hor. Nepříliš vzdálená historie nás čeká kousek dál v lese, v podobě betonového pěchotního srubu R - 54 „Na potoku“, který byl součástí linie opevnění z let

1936 – 38. 

Zbojník Orlických hor

Další přírodní zajímavostí je Ledříčkova skála – skalní hřebínek, z něhož ve spodní části spadá k řece asi 20 metrů vysoká stěna, v níž je viditelná malá jeskyňka. V ní podle tradice za stálého pronásledování téměř 20 let žil legendární zbojník Orlických hor – Ledříček, který je historicky doloženou postavou z 1. poloviny 19. století. Zprvu široké údolí se zvolna plynoucí řekou, jejíž voda má pro svůj původ v polských rašeliništích červenohnědé zabarvení je kousek dál u Pašerácké lávky sevřeno skalisky, tvořícími okraj hluboké soutěsky, táhnoucí se v délce několika set metrů. Pašerácká lávka, jejíž současná podoba je z roku 2002, z důvodu zničení té původní velkou vodou, sloužila skutečně k pašování z průmyslově rozvinutého Německa do zaostalejšího Rakouska-Uherska. Po jejím přejití stoupáme po pravém břehu svahem nad úzkým balvanitým řečištěm až k Zemské bráně, při jejímž průtoku je Divoká Orlice hodna svého jména. V horní části překlenuje soutěsku opravený kamenný silniční most, postavený v letech 1901 – 1903 českými a italskými kameníky. Červená značka nás od něj po z fondů EU opravené silnici přivede ke kilometr vzdálené turistické chatě Čihák, kde přijde k chuti místní dobrá kuchyně. Dva a půl kilometru po silnici s výhledy na malebnou kopcovitou krajinu a jsme u horské chaty Na rozcestí v Českých Petrovicích, odkud nás nyní zelená značka dovede lesními cestami kolem Kravího skoku zpět k pastvinské přehradě.

 

Praktické informace:

Doporučená mapa  : Edice KČT č. 27   ORLICKÉ HORY   1: 50 000

 

Turistická chata Na Čiháku    www.chatanacihaku.cz

e-mail: info@chatanacihaku.cz        telefon: 465 381 903, 604 231 828, 604 281 230

                            ubytování se snídaní 290, Kč; s polopenzí 370 Kč

 

Horská chata Na rozcestí  České Petrovice

                                               Tel. +420 465 635 307, mobil 605 700 603

                         e-mail: M.Baierova@seznam.cz       www. narozcesti.eu

 

Internet Orlické hory:                www.orlicko.cz

           www. levne-ubytovani.info/město/pastviny/

 

 

© Text a foto  Josef Franc

 

 

 

 

 

Poslat nový komentář