Pomozme postiženým povodněmi, prosí Charita Prostějov

Pomozme postiženým povodněmi, prosí Charita Prostějov
ilustrační foto

 

"Charita Prostějov vyhlašuje veřejnou sbírku v rámci humanitární pomoci oblastem postižených povodněmi v roce 2013", vyzývá občany města Prostějova i okolí pastorační asistent Charity Vít Forbelský.

S výzvou na občany Města Prostějova se obrací i Charita Prostějov. "Jedná se o přispění do sbírky hmotné pomoci pro občany žijící v oblastech zasaženými letošními povodněmi. Jde o sbírku především materiální pomoci, která pomůže těmto lidem zvládnout, překonat a odstranit následky těchto ničivých povodní", upřesňuje Vít Forbelský.

Co je potřebné? Především prostředky na úklid, jako jsou kartáče, hadry, smetáky, košťata, kbelíky (stavební i plastové), smetáčky s lopatkou atd., rukavice (pracovní, gumové), gumáky, nářadí – kolečka, lopaty, krumpáče, rýče atd., čisticí prostředky, desinfekční prostředky (na plochy, na ruce), repelenty atd. (u všech prostředků musí být platná doba exspirace), lůžkoviny, oblečení (jen vhodné k dalšímu použití nebo nové) atd.

"Možná je i pomoc finanční", poukazuje na další možnost pomoci Forbelský. "Na pomoc zasaženým bylo zřízeno sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906 - pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice). Přispívat můžete také na dárcovské konto, číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny VS 906 -pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice). K finanční podpoře lze využít i dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.) Přímá finanční pomoc je také možná, a to rovnou na adrese Charity Prostějov, Martinákova 9, Prostějov", dodává Forbelský.

Kde zakoupené ěci můžeme odevzdat?

Charita Prostějov, Martinákova 9, Prostějov

KDY: od 5. 6. do 14. 6. 2013 ve všední dny od 7.00 hod. do 18.00 hod, v sobotu 8. 6. 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod, v neděle 9. 6. 2013 se z provozních důvodů nevybírá.

 

Všem za pomoc děkujeme!

Poslat nový komentář