Věda a recese opět vyjde do ulic

Věda a recese opět vyjde do ulic
ilustrační foto

Před devíti lety se poprvé věda z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren nastěhovala, alespoň na krátkou chvilku, do městských ulic. Nejinak tomu bude i letos. Akce s názvem Věda v ulicích lidem v Prostějově ukáže, že i suchá a na první pohled nepříliš zábavná oblast výzkumu, může být i zábava.

„Přiveďte své žáky a studenty 25. června na náměstí,“ vyzval organizátor a vedoucí Astronomického oddělení Muzea Prostějovska v Prostějově Jiří Prudký s tím, že pozvání platí také pro veřejnost.

Již mnohokrát se konaly v České republice veřejné akce popularizující vědu a techniku, mimo jiné to býval podzimní Týden vědy pořádaný Akademií věd. Před devíti lety se však závěrem června poprvé přestěhovala tato disciplína z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren do ulic, přímo mezi lidi. Česká hlava, s. r. o., zabývající se projekty sloužícími k popularizaci vědy a techniky, uspořádala tehdy právě takovouto akci. S výjimkou roku 2009, kdy projekt Věda v ulicích narušila v Prostějově nepřízeň počasí, se všech ročníků zúčastnila a organizovala je i tehdejší Lidová hvězdárna, nyní Astronomické oddělení prostějovského muzea.

„Postupně se k nám přidávala jednotlivá místní gymnázia a nyní se této akce zúčastňují všechna. Velmi sofistikovaná je už několik ročníků také nabídka Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského v Prostějově. Studenti předvedou před radnicí, od 9 do 12 hodin, sérii komentovaných pokusů z fyziky a chemie a to s nezbytnou dávkou studentské recese. Hvězdárna zase lidem umožní bezpečně pozorovat dalekohledem Slunce,“ slíbil Prudký. Letos poprvé v rámci grantu magistrátu bude Věda v ulicích obohacena dalším novým exponátem, moderním, barevným globusem Měsíce.  (Jiří Prudký - vedoucí Astronomického oddělení Muzea Prostějovska v Prostějově - Lidová hvězdárna)

Ilustrační foto: Astronomického oddělení Muzea Prostějovska v Prostějově - Lidová hvězdárna

Poslat nový komentář