Děti ve Vrahovicích oslavovaly halloween

Děti ve Vrahovicích oslavovaly halloween
ilustrační foto
Další fotky: 
Děti ve Vrahovicích oslavovaly halloween
Děti ve Vrahovicích oslavovaly halloween
Děti ve Vrahovicích oslavovaly halloween
Děti ve Vrahovicích oslavovaly halloween
Děti ve Vrahovicích oslavovaly halloween

Celý halloweenský průvod začal v pět hodin večer u vrahovické samoobsluhy Pramen. Děti v maskách a s lampióny potom prošli s rodiči ulicí Marie Majerové. Za mostem přes potok Romži se průvod rozdělil na dvě skupiny, které se nakonec opět setkaly v ZŠ Majakovského.

Vrahovický halloweenský průvod je už dlouholetou tradicí, o jejíž uskutečnění se stará ZŠ Majakovského. Účast byla i letos opět bohatá a z jednoho konce průvodu se nedalo dohlédnout na druhý.

Rodiče s dětmi nejrůznějšího věku prošli Vrahovicemi s rozsvícenými lampióny. K vidění byli malí duchové, čarodějnice a jiná strašidla. Průvod se později rozdělil na dvě části. Někdo šel po Vrahovické ulici a jiní odbočili do ulice Mikoláše Alše. Všichni ale nakonec došli do nově postaveného pavilonu a prošli jím do budovy prvního stupně, kde si mohli prohlédnout vyzdobené třídy s výrobky dětí. Už tradičně na návštěvníky kromě prací malých šikulů čekala i strašidla, která se postarala o tajuplnou atmosféru.

Barbora Valoušková, studentka SOŠPO

 

Poslat nový komentář