Stojíme? Stojíme!

Stojíme? Stojíme!
Foto Jana P.

 

Kde není žalobce, není ani soudce. Značka zákaz stání hovoří jasně. Stání znamená uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba pro zastavení - doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodleném naložení nebo složení nákladu.

"Jenže tady se nic nenakládalo a řidič chyběl delší dobu," posteskla si čtenářka Jana, která nám fotografii poslala. Jak se zdá, je mezi námi mnoho řidičů, kteří výkladu dopravního značení moc pozornosti nevěnují. (red)

Poslat nový komentář