Úkolem je zajistit budovu, ve které by církevní základní škola mohla působit, plánuje Fidrmuc

Úkolem je zajistit budovu, ve které by církevní základní škola mohla působit, plánuje Fidrmuc
ilustrační foto internet

 

Rok 2014 už ukrojil nějaké to sousto ze svého času v našich životech, a tak jsme se známých prostějovských osobností z nejrůznějších oborů zeptali, co plánují letos vykonat a stihnout. Jejich odpovědi jsou velmi zajímavé. Dnes přinášíme odpovědi dalších oslovených. 

Eva Zatloukalová, Ekocentrum Iris

Budeme pokračovat v široké nabídce aktivit našeho Ekocentra Iris zaměřených na školní a předškolní děti  a rodiny s malými dětmi. Opět uskutečníme tradiční osvětové akce pro širokou veřejnost, jako je Den Země, Den životního prostředí, Den stromů a Den zvířat. Navyšujeme akce na pomoc přírodě, kromě tradičních úklidu Hloučely plánujeme vyrábět a následně vyvěšovat krmítka, ptačí budky a případně i domečky pro hmyz nejen do biokoridoru Hloučela, ale i do prostějovských parků. Veřejnosti chceme po celý rok připomínat dvě významná výročí prostějovské zeleně -100 let od prvního vysazování lesoparku Hloučela a 80 let prostějovské botanické zahrady. V rámci těchto výročí uskutečníme rozmanité akce pro všechny věkové kategorie. Opět budeme pracovat na chráněných územích a dalších přírodovědně cenných lokalitách okresu Prostějov, uspořádáme nejméně 2 managementové tábory pro zájemce z řad veřejnosti (především studentů) a nejméně 3 tzv. Dny pro přírodu. V letošním roce nově zahájíme postupný výřez akátin na kopci Čubernice u Plumlova, čímž obnovíme suché trávníky s cennými rostlinnými i živočišnými společenstvy, které zde původně existovaly. Pokračovat budeme i v mapování a především obnově studánek na Prostějovsku. Na loňský rok navážeme také v postupné obnově ovocného sadu na Kosíři, musíme ale nejprve získat finance.  Do nového roku si přeji, aby se nám dařilo získat potřebné finanční prostředky na zajištění našich aktivit a činnosti, a ať máme i nadále tolik kvalitních a obětavých pracovníků, externistů i dobrovolníků, kteří jsou zapálení pro konkrétní aktivity a bez jejichž obrovského nasazení a nadšení bychom nemohli existovat. 

Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG

Vizí školy je poskytovat vzdělávání všem zájemcům od 3 do 100 let. Mateřská škola, gymnázium i centrum celoživotního učení a středisko volného času nám již pracuje a tak zbývá doplnit stávající řetězec vzdělávacích institucí o základní školu. V roce 2014 chceme připravovat její otevření k datu 1.9. 2015. Úkolem roku 2014 je zajistit budovu, ve které by církevní základní škola mohla působit. Při řešení tohoto úkolu bychom velmi rádi spolupracovali s městem Prostějov. Chceme zastupitele a radní Prostějova přesvědčit, že otevření církevní základní školy je přínosem pro celé město. Přínos církevní základní školy spočívá především  v rozšíření vzdělávací nabídky, ve vytvoření alternativy ke stávajícím školám a ve vytváření konkurenčního prostředí, které je motorem zvyšování kvality poskytování jakékoli služby.

Připravujeme také rozšíření prostor pro výuku na gymnáziu v sousední budově Komenského 19. Zde by se měly nacházet především odborné učebny, učebna pro etickou výchovu, prostory pro tvůrčí dílny, pracovní zázemí pedagogických pracovníků ale i relaxační prostory pro studenty. 

Dalším úkolem kalendářního roku 2014 je zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání v souvislosti s poznatky moderní psychologie a pedagogiky i rozvojem informačních technologií. Připravujeme v této souvislosti několik změn školního vzdělávacího programu, od kterých si slibujeme zefektivnění poskytovaného vzdělávání.

 

Děkujeme. (red)

Poslat nový komentář