Jaké budou ceny nájmů v novém domě na Sušilově?

Jaké budou ceny nájmů v novém domě na Sušilově?
ilustrační foto MMP

V nově budovaném komunitním domě, který město staví v Sušilově ulici v Prostějově, vznikne 27 bytů. Velikost těchto bytů bude do 45 m2, každý z nich bude mít k dispozici garážové stání. Dům by měl být dokončen do srpna 2018. Už nyní jsou známy podmínky, za kterých budou byty pronajímány.

"Cena pronájmu bude stanovena na 115 Kč/m2/měsíc, cena garážového stání na 600 Kč/měsíc. Navrhovaná cena nájemného odpovídá dvojnásobku nájemného v DPS Hacarova a Polišenského. Vzhledem k tomu, že v bytech Sušilova budou bydlet minimálně dvě osoby, na rozdíl od stávajících DPS, je i tato výše nájemného logicky odůvodnitelná. Cena nájemného by tedy neměla překročit 5175,- Kč/měsíc. Vzhledem k rekuperaci vzduchu budou náklady na vytápění minimální. Nájemné za garážové stání bude stejné jako v ostatních domech," zdůvodnil jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša. 

Podmínky přidělení bytové jednotky jsou rovněž známy. Žadatelé musí mít trvalé bydliště na území města Prostějova, pokud jde o manželský pár, minimálně jedna osoba musí být starší šedesáti roků, nebo jí byl přiznán invalidní důchod třetího stupně. Nájemník musí být buďto poživatelem starobního, nebo invalidního důchodu, nebo musí mít zajištěný jiný příjem (ne sociální dávky), který mu umožní hradit nájemné. Nesmí vlastnit, nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení, ani jeden z nájemníků nesmí být v insolvenci a nesmí dlužit Statutárnímu městu Prostějov, nebo jím ovládaným organizacím.

"Smlouva bude uzavírána na dobu určitou jednoho roku a prodlužována v případě plnění všech povinností, vyplývajících z nájemní smlouvy a výše uvedených podmínek přidělení," dodal Průša. 

Nájemníkovi, který ovdoví a plní si své povinnosti, bude přednostně nabídnuto umístění v menším bytě zvláštního určení (DPS) v majetku města. 

Veškeré výjimky z výše uvedených podmínek mohou být učiněny pouze na základě doporučení sociálně zdravotní komise a schválení městskou radou. (ber)

Poslat nový komentář