Sociální služby jsou v Prostějově na vysoké úrovni

Sociální služby jsou v Prostějově na vysoké úrovni
ilustrační foto internet

 

Rada města se zabývala průběžným materiálem komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově a souhrnnou hodnotící zprávou rozvoje sociálních služeb v našem městě. 

Úroveň sociálních služeb v Prostějově je na vysoké úrovni, ve městě působí šest zařízení pro osoby se zdravotním postižením. "Současný trend státní sociální politiky směřoval k přenesení co největšího dílu odpovědnosti na obce a kraje. Prostějov, stejně jako většina ostatních obcí  není ekonomicky dostatečně způsobilý zajistit všechny oblasti sociálních služeb. Vyřešení všech problémů sociální oblasti lze předpokládat v dlouhodobém časovém horizontu," podotkla náměstkyně primátora  Alena Rašková, která zmínila především fakt, že Prostějov stárne.

Při přípravě komunitního plánu Prostějov spolupracuje s obecně prospěšnou společností Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník. "V současné době je dokončen sběr dat, byla vytvořena sociodemografická analýza města a dokončují se analýzy poskytovatelů sociálních služeb a jejich finančních zdrojů," dodala Rašková. (red)   

Poslat nový komentář