Než odjedete na dovolenou. Radí policisté

Než odjedete na dovolenou. Radí policisté
ilustrační foto PČR

V letních měsících často dochází k nárůstu případů vloupání do obydlí. Velká část občanů v tomto čase odjíždí za rekreací. Svá obydlí ponechávají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená. Přinášíme proto některá doporučení, jak snížit riziko vykradení domu či bytu. Zabezpečení domu či bytu může každý z nás ovlivnit už jen tím, že bude dodržovat jednoduchá organizační opatření, která navíc nevyžadují žádné finanční náklady.

Na co bychom tedy neměli zapomínat?

* Řádné uzamykání objektu

Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Nikdy neschovávejte klíče pod rohožku nebo třeba do květináče. Tyto skrýše lupič snadno odhalí.

* Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost

O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.

Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.

Na sociálních sítích nesdílejte dopředu podrobnosti o své dovolené, neuvádějte termín ani místo, kde hodláte svůj volný čas strávit. Nevkládejte aktuální příspěvky přímo z dovolené.

Dům nebo byt můžete také zabezpečit elektronickým zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapíná světla, televizi atd., a tím vytváří zdání, že byt je obydlen.

* Přehledný prostor před objektem

Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.

* Uklízejte na pozemku

Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.

Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je objekt obýván.

* Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je

Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.

Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.

Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo zařízení bytu apod.

* Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit

Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Cenné věci také vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci policii i pojišťovně.

* Dobré vztahy se sousedy

Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.

Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.

* Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?

Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo na vás zaútočit i se zbraní.

Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem k dopadení pachatele. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí. (red)

 

Poslat nový komentář