Restaurování kostelních varhan se blíží ke konci. Naplno by měly zaznít na hody

Restaurování kostelních varhan se blíží ke konci. Naplno by měly zaznít na hody
Foto varhany-prostejov.webnode.cz

V posledních říjnových dnech byla dokončena třetí etapa restaurování varhanního stroje varhan v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově a zároveň bylo dokončeno restaurování varhanní skříně. Úplné dokončení oprav předpokládá Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov na termín prostějovských hodů 2018.

"Práce na stroji varhan provádí varhanář - restaurátor Petr Stehlík z Hodonína a práce na skříni prováděl restaurátor - akademický malíř Peter Stirber z Prahy," sdělil PvNovinkám Aleš Vrzala, farář Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov a děkan děkanátu Prostějov s tím, že práce jsou prováděny pod dohledem arcidiecézního organologa Jana Gottwalda z Olomouce a pracovníků Národního památkového ústavu a Památkového odboru Městského úřadu Statutárního města Prostějova. Práce pro rok 2017 v celkové výši 938 150 Kč byly financovány za pomoci dotace Olomouckého kraje - 300 000 Kč, dotace Statutárního města Prostějova - 200 000 Kč a z prostředků vlastníka ze sbírek a darů - 438 150 Kč. "Jelikož celkový rozpočet na dokončení tohoto díla činí cca 2 500 000 Kč a v letech 2015-2017 již bylo investováno celkem 2 005 000 Kč, zbývá investovat zbývající pětinu potřebných finančních prostředků, aby varhany mohly znovu zaznít v celé kráse všemi tóny a rejstříky. Předpokládaný termín dokončení v příštím roce jsou prostějovské hody, kdy by již varhany mohly doprovázet bohoslužby a mohly by se konat koncerty varhanní hudby," dodal děkan.

"Jménem farnosti děkuji institucím, které významně přispěly v letošním roce na toto dílo a všem dárcům a přispěvatelům. Společně se nám daří zachránit tento významný nástroj, zachovat jeho historickou hodnotu a významně přispět k kulturnímu životu v našem městě," přidal poděkování Aleš Vrzala.

Historie nástroje

Velké varhany v děkanském chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově patří mezi největší varhany prostějovského děkanátu. Postavila je rakouská varhanářská firma Max Zachystal & František Čapek z Kremže nad Dunajem v roce 1894. Tento nástroj měl dva manuály s pedálem, 28 znějících rejstříků a mechanickou trakturu. V roce 1934 došlo k částečné úpravě, kterou provedla varhanářská firma Rieger z Krnova. K původnímu nástroji bylo dostavěno 6 znějících rejstříků, mechanická traktura byla nahrazena pneumatickou a původní hrací stůl byl nahrazen novým. Varhany po této úpravě měly dva manuály s pedálem, 34 znějících rejstříků, 8 spojek, 5 pevných kombinací a 2 volné kombinace. Tuto podobu si varhany uchovaly až do dnešní doby, neboť od úpravy provedené v roce 1934 dosut neprošly žádnou větší opravou.

Více zde: http://varhany-prostejov.webnode.cz/historie-nastroje/

Poslat nový komentář