Kraj nenese vinu na negativním dopadu státních maturit

Forma státních maturit stále čeká na dořešení.
Forma státních maturit stále čeká na dořešení.

V Olomouckém kraji stále ještě řeší několik stovek studentů komplikace v souvislosti se státní maturitou a přijetím na vysoké školy. Neúspěšní studenti středních škol se sice ze zákona obraceli s odvoláním na krajský úřad, rozhodnutí však bylo plně v gesci společnosti Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - příspěvková organizace řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Olomoucký kraj se cítí zavádějícími informacemi Cermatu poškozen a zaslal dopis se žádostí o řešení situace přímo ministrovi školství.

 

Olomoucký kraj je přesvědčen, že od Cermatu nebylo seriózní, když poskytoval informaci o výsledku maturit studentům nebo jejich rodičům s tím, že rozhodnutí o odvolání vydává krajský úřad. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, coby odvolací orgán, ho sice ve skutečnosti opravdu vydává, to ale nemůže být ze zákona jiné, než jaké hodnocení stanoví Cermat. Nevole s rozhodnutím tak neprávem padá na krajský úřad, potažmo Olomoucký kraj.

„Jakkoliv je záměr státní části maturit dobrý, jsem dlouhodobě proti této její podobě. Mnohokrát jsem upozorňoval, že státní část maturit je nepřipravená zejména po stránce organizační. Naše připomínky ještě před spuštěním maturit pro školní rok 2010/2011, i následné v průběhu minulého školního roku, nebyly zdaleka akceptovány“, uvedl náměstek hejtmana pro školství Pavel Sekanina. „Výsledkem je bohužel současný stav a s ním spojené komplikace s přijetím na vysoké školy pro několik set studentů jen v našem kraji. Situace v ostatních krajích je obdobná,“ konstatoval náměstek hejtmana. Místo, aby se tyto nejasnosti odstranily, dochází k dalším komplikacím. Olomoucký kraj zaznamenal dvacetinásobný nárůst počtu odvolání proti loňskému roku. Ze 17 případů je letos 342 odvolání. Kraj je přičítá dalším změnám, například ve způsobu hodnocení. Zatímco loni hodnotili práce učitelé daných škol, letos to byli hodnotitelé vyškolení Cermatem.

Olomoucký kraj se prostřednictvím dopisu hejtmana Martina Tesaříka obrátil již koncem června na stávajícího ministra školství dopisem, v němž požaduje řešení situace.

„Po diskuzi s pedagogy středních škol jsme navrhli vyjmout dílčí zkoušku konanou formou písemné práce ze společné části maturitní zkoušky a ponechat ji v gesci středních škol,“ komentoval základní návrh dopisu hejtman Martin Tesařík. „Věříme, že k podobnému závěru dojde i audit zkoušek nařízený ministrem školství Petrem Fialou,“ dodal.     

(red)

 

Poslat nový komentář