Bytový dům na ulici Kravařova jde opět do prodeje

Bytový dům na ulici Kravařova jde opět do prodeje
ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům schválit prodej pozemku, jehož součástí je stavba bytového domu v ulici Kravařova 3 za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.61 milionu korun. Dům byl již v minulosti nabízen k prodeji, Zastupitelstvo města Prostějova však návrh na schválení prodeje zamítlo. Nyní se objevil nový zájemce, a tak záměr prodeje je opět takzvaně na stole. Nabídky mohli zájemci posílat v písemné formě, osobně nebo poštou v uzavřené obálce, a to do 29.09.2017.

„Výběr proběhl formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, což je 2.61 milionu korun. Cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Při prodeji bude uplatněn systém aplikace kauce tradiční při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Nemovitost pochází z roku cca 1910. Objekt tvoří dvoupodlažní, nepodsklepený trakt se sedlovou střechou. V roce 2000 byla kompletně vyměněna střešní krytina včetně krovu. Budova se nachází v památkové zóně.

Zájemce o odkup není dlužníkem Statutárního města Prostějova. (red)

Poslat nový komentář