Prostějov přišel o některé měděné tabulky informující o památkách

 Prostějov přišel o některé měděné tabulky informující o památkách
ilustrační foto

Nejméně tři měděné tabulky umístěné na kulturních památkách na území města Prostějova si během minulého týdne odnesl zloděj. Městu tak způsobil škodu 30 tisíc korun.

 

"Město Prostějov podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvodem je odcizení nejméně tří měděných tabulek umístěných na historicky a architektonicky vzácných objektech," informuje tisková mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

„Ztratily se tabulky z fasády kaple sv. Anny v Drozdovicích, dále z městských hradeb a z Neherovy vily v ulici Pod Kosířem,“ upřesňuje vedoucí oddělení památkové péče Magistrátu města Prostějova Daniel Zádrapa. Podle policie se pak ztratila také tabulka umístěná u kostela sv. Petra a Pavla na Petrském náměstí.

„Odhadujeme, že náklady na výrobu každé nové tabulky budou představovat částku přes sedm tisíc korun. Tabulky zmizely z těch míst, která jsou poněkud méně nápadná, nicméně nemůžeme vyloučit, že tabulek mohlo zmizet více, než jsme doposud zjistili," pokračuje Zádrapa. 

Pracovníci památkové péče podle něj proto budou muset v terénu zmapovat stav všech dosud instalovaných tabulek. "Vzhledem k tomu, že věc je čerstvá a policii jsme předali veškeré podklady včetně textů, které jsou na tabulkách, věříme, že by se při trošce štěstí mohlo podařit ještě alespoň některé z nich zajistit,“ doufá. (bat)

O projektu umisťování informačních tabulek na významné objekty ve městě:

V letech 1997/1999 byly z rozhodnutí města Prostějova na nejvýznamnějších domech ve městě – kulturních památkách – umístěny na fasádách měděné informační tabule s textem o historii a významu jednotlivých kulturních památek, které by návštěvníkům města i jeho obyvatelům přiblížily často pohnuté osudy jednotlivých významných památek na území města Prostějova. 

Označení objektů tabulemi proběhlo ve dvou etapách – v letech 1997 a 1998/1999. Protože tabule z první etapy označování neměly ještě vysoce stálou povrchovou úpravu, použitou u pozdějších tabulí, došlo během let k jejich výrazné povrchové degradaci vlivem působení povětrnostních podmínek. Proto bylo v roce 2011 rozhodnuto část poškozených tabulí vyměnit za nové. Ty byly na jednotlivé památky umístěny koncem roku 2011. Výrobcem tabulí, tj. firmou, která zvítězila ve výběrovém řízení na jejich výrobu a instalaci, byla Mechanika Prostějov. Celkové náklady na umístění nových tabulí dosáhly částky bezmála sedmdesát pět tisíc korun. 

 

Poslat nový komentář