Události řešené Městskou policií PV z týdne 42/2012

Události řešené Městskou policií PV z týdne 42/2012
ilustrační foto

13.10.2012 - Podezřelý pytel.

O půl sedmé večer přijato na linku 156 sdělení od ženy, která uvedla, že při projížďce na koni po polní cestě, spatřila větší pytel, který se hýbal. Z toho pojala podezření, zda v něm není uvězněno zvíře. Hlídku vyčkala na uvedeném místě. Ta pytel zkontrolovala a zjistila, že jsou v něm nahnilá jablka. Ty pravděpodobně ohlodávaly myši. Nález strážníci převezli na přilehlý kompost.

13.10.2012 - Čekání na „páníčka“.

V rozpětí tří hodin vyjížděli strážníci dvakrát na oznámení občanů, kteří si povšimli přivázaného psa ke stromu a to po delší dobu. V prvním případě se jednalo o psíka na ulici Vrahovická. Dvaatřicetiletý majitel si ho takto „odložil“ po dobu své přítomnosti v předzahrádce přilehlé restaurace. Druhé upozornění ve večerních hodinách nasměrovalo strážníky na ulici Kollárova. I zde vyšlo najevo, že se o protiprávní jednání nejedná. Devětačtyřicetiletý muž byl na návštěvě u známých a psa nechal uvázaného venku.

13.10.2012 - Nečekaná překážka na silnici.

Po jedné hodině v noci nahlášeno na linku 156 stání mobilního WC ve vozovce v ulici Plumlovská. Kdo takto učinil se vypátrat nepodařilo. Hlídka přemístila zařízení k přilehlé stavbě. Výše popsané jednání je přestupkem dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích§ 42a odst.1 písm.l). Příslušný správní orgán má možnost uložit pokutu až do 300 000 Kč.

15.10.2012 - Uvězněná kočka.

V odpoledních hodinách zaznamenáno na lince 156 sdělení o zraněné kočce, která se nachází na stromě v oblasti Petrského náměstí. Hlídka zjistila, že není zraněná, ale zamotaná na šňůře ve větvích a to ve výšce zhruba 5 metrů. Z důvodu nevybavenosti strážníků, byli o situaci vyrozuměni hasiči, kteří za pomocí žebříku kočku vysvobodili.

16.10.2012 - „Mříže jsem nalezl v křoví“.

Takto vypovídal zadržený třicetiletý muž na ulici M. Pujmanové. Strážníci v této lokalitě prováděli dohled na dodržování veřejného pořádku a po deváté hodině ranní si povšimli zmíněného občana, nesoucího dvě železné mříže od kanálových vpustí. Dotyčný se doznal, že je nese zpeněžit do sběrného dvora. Ke zcizení se nepřiznal. Přesto je muž podezřelý z přestupku proti majetku, neboť si věc přisvojil nálezem, i když jeho tvrzení je méně pravděpodobné. Hlídka v místě jeho bydliště objevila chybějící poklopy, které měl u sebe. Mříže byly dány zpět.Událost postoupena správnímu orgánu, kde přestupci hrozí pokuta do výše až 15 000 Kč

16.10.2012 - Morčata v tašce.

Neznámá osoba odložila na dětském hřišti na Neumannově náměstí kabelu, kde se uvnitř nacházelo 6 morčat. Tři mláďata a tři dospělí. Tašku objevil muž, od kterého si strážníci hlodavce převzali. Všech šest putovalo následující den k ochráncům zvířat do IRISU.Opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo jej vyhnat - §6 zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání je přestupkem podle § 27 1b). Jedná se tedy o protiprávní jednání, kdy u správní řízení lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

17.10.2012 - Část divokého prasete pod stromem.

Po deváté hodině ranní čekala na ženu neobvyklá podívaná. V oblasti Družstevní ulice ležela u stromu v trávě hlava divočáka. Kdo ji zde odložil se vypátrat nezdařilo. Strážníci vyrozuměli pracovníky technických služeb, kteří provedli úklid.

17.10.2012 - Opeřenec statečně odolával.

Po desáté hodině ranní uvedla žena na linku 156, že v oblasti ulice Za Drahou sedí na zemi papoušek, kterého se sama nejprve snažila odchytit. Pták se nedal a při přiblížení poodletěl a usedl na větev stromu. I vyslaní strážníci se opakovaně snažili papouška chytit, ale ani jim se toto nepovedlo. Opeřenec uletěl neznámo kam.

18.10.2012 - Zatoulaný ježek.

V podvečerních hodinách nahlášen na linku 156 nález zraněného ježka u zadního vchodu domu na ulici Zrzavého. Strážníci zmíněného ostnáče vypustili v biokoridoru Hloučela, neboť nejevil žádné známky poranění.

Str. Jana Adámková, MP PV- prevence

Poslat nový komentář