Události řešené MP PV z týdne 44/2012

Události řešené MP PV z týdne 44/2012
ilustrační foto

V měsíci říjnu strážníci zavítali do dvou prostějovských mateřských školek, aby děti seznámili, se zásadami bezpečného chování. I přesto, že se jedná o malá dítka je velmi důležité, aby věděla, jak se zachovat při nálezu injekční stříkačky, ztracení se v obchodě, nebo při setkání s cizím pejskem. Návštěvy do dalších mateřinek budou absolvovány po vánočních svátcích v průběhu příštího roku.

Krádeže v obchodech.

Během uplynulých čtyř týdnů vyjížděli strážníci čtyřicetkrát do obchodů k zadrženým občanům podezřelých z drobných krádeží. Většinou se jednalo o nákupní střediska. Ve čtyřiadvaceti případech šlo o muže ve věku od 19 do 85 let. Dvanáctkrát chyceny ženy, kdy nejstarší bylo 77 let a nejmladší 41 let. Zadržen byl i jeden mladistvý a tři nezletilí. Největší lup si chtěl odnést osmatřicetiletý muž a to v podobě elektromateriálu v hodnotě 1357 Kč. Nejčastěji zcizený sortiment byly potraviny společně s alkoholem.V deseti případech uložili strážníci na místě blokovou pokutu. Zbývající postoupeny správnímu orgánu. V řízení přestupcům hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč.

OdchytyV průběhu měsíce provedeno na katastru města Prostějova 13 odchytů toulavých psů. Zvířata byla převezena na služebnu a umístěna do kotců. Pět z nich skončilo zpátky u svých pánečků. Zbylí nebyli očipováni a jejich majitelé si je nevyzvedli. Psi skončili v útulku Čechy pod Kosířem.Připomínka: Vlastník psa je povinen ho zajistit. Pokud tuto povinnost poruší a dojde k volnému pohybu na veřejném prostranství dopouští se přestupku dle zákona č.246/1992 Sb. §27 odst.1 písm.j). Strážník má oprávnění udělit blokovou pokutu a to do výše až 1000 Kč.

26.10.2012 - Neurvalé chování.

Strážníci při dohledu na veřejný pořádek v centru města zjistili mladíka, který seděl na lavičce a hlasitě vykřikoval velmi vulgární výrazy. Než hlídka dorazila na místo, vešel do přilehlé provozovny. Vzápětí se opět objevil na ulici. Strážníci ho vyzvali k prokázání totožnosti. Mezi tímto hlídku zkontaktovala i obsluha zmíněného baru. Uvedla, že tento muž opakovaně vchází dovnitř a obtěžuje přítomné hosty. Mladík neměl u sebe žádné doklady. Proto následovalo jeho předvedení k zjištění totožnosti, které se neobešlo bez použití donucovacích prostředků, hmatů a chvatů. Po té devatenáctiletý hoch již uposlechl a do služebního vozu nasedl.Pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku neuposlechnutí výzvy úřední osoby a vzbuzování veřejného pohoršení událost postoupena správnímu orgánu, který může udělit pokutu za takovéto jednání až do výše 5000 Kč.

28.10.2012 - Řidič zapomněl klíče ve dveřích zaparkovaného vozidla.

Měl, ale štěstí. Ve večerních hodinách si tohoto nedopatření povšiml kolemjdoucí pracovník magistrátu města Prostějova. Přes linku 156 vyrozuměl operační středisko. Vyslaným strážníkům se nepodařilo majitele vozu zkontaktovat. Proto automobil zabezpečili, dali výzvu k vyzvednutí klíčů a ty převezli na služebnu. Na druhý den si v ranních hodinách řidič pro klíče přišel.

01.11.2012 - Žebrala o peníze a cigarety.

K celé události došlo po patnácté hodině a to v prostorách obchodního domu Prior. Zde bezdomovkyně požadovala peníze a kuřivo po zákaznicích. Při odmítnutí, oslovené častovala hrubými výrazy. Na výzvy prodávajících o opuštění těchto míst nereagovala a naopak její chování gradovalo. Z několika prodejen umístěných v této části brala zboží bez zaplacení. Až po výtkách zaměstnanců je vracela zpět. Přivolaným strážníkům nebyla schopna prokázat svoji totožnost. I k nim se chovala neurvale. Následně byla převezena na služebnu Policie ČR a to za pomocí hmatů a chvatů, neboť výzvy k nasednutí do služebního vozidla odmítala. Pro podezření z přestupků proti veřejnému pořádku, občanského soužití věc postoupena správnímu orgánu.

Str. Jana Adámková, MP PV - prevence

 

Poslat nový komentář