V Olomouci uvidíte Tiziana i Warhola

V Olomouci uvidíte Tiziana i Warhola
ilustrační foto

Vidět na vlastní oči průřez dějinami výtvarného umění? Proč ne, v Olomouci je od včerejška k vidění výstava Od Tiziana po Warhola, která ukazuje poklady ze sbírek muzea zahrnující výtvarná díla od antiky až po současnost. Muzeum expozicí oslavuje 60 let své činnosti.

Tizian, van Dyck, Brueghel, Myslbek, Brožík, Preisler, Filla, Gutfreund, Toyen, Abakanowicz, Klein, Sýkora, Warhol a řada dalších nejvěhlasnějších jmen světového a českého malířství se představuje na více než pěti stech dílech návštěvníkům prostřednictvím výstavy Od Tiziana po Warhola v Muzeu umění.

„Výstava se uskuteční v pěti prostorách: staré umění bude vystaveno v Arcidiecézním muzeu, v Muzeu moderního umění se rozvinou expozice výtvarné kultury 19. století, první a druhé poloviny 20. století a konečně i dokumentační část, tedy pokus načrtnout v jediném sále zásadní okamžiky z dějin olomouckého sběratelství umění, mecenátu, muzeí a galerií,“ přiblížil náplň jubilejní výstavy ředitel muzea Pavel Zatloukal.

Při výběru exponátů pro výstavu a výstavní katalog přitom kurátoři podle Zatloukala prožívali perné chvilky. „Museli jsme totiž vybírat ze zhruba 170 tisíc děl, které naše muzeum spravuje, a to rozhodně nebylo jednoduché. Současně jsme se snažili sestavit tento výběr do jakýchsi podkapitol se společným, především tematickým jmenovatelem. Návštěvníci tak budou procházet více méně kompaktními celky a okruhy,“ vysvětlil.

Například mezi starými mistry na výstavě nebudou chybět slavné obrazy z kroměřížské arcibiskupské sbírky. „V Arcidiecézním muzeu tak budou Tizian, van Dyck, Brueghel a další velikáni světového umění z kroměřížské sbírky. Počítáme ale s prezentací všech hlavních výtvarných médií – kromě malby také sochy, kresby, grafiky, středověké knižní malby, hudebniny, nábytek nebo mince a medaile,“ informoval kurátor první části expozice Ondřej Zatloukal.

Větší část výstavy se však odehrává v Muzeu moderního umění, kde návštěvníci najdou poklady ze sbírek umění 19. a 20. století a současné výtvarné kultury. „Umění 19. století představíme v širokém záběru, počínaje klasicismem přes romantismus, biedermeier, realismus a akademickou malbu až po snový symbolismus. Zastoupena budou například díla Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Antonína Chittussiho, bratří Mánesů nebo Josefa Václava Myslbeka. Vystavíme také například alba grafických listů z přelomu 18. a 19. století z Francie a Německa,“ vyjmenovala kurátorka Jana Hrbáčová.

Významné místo na výstavě Od Tiziana po Warhola zaujímá výtvarná kultura konce 19. a první poloviny 20. století. „Prostřednictvím ukázek ze sbírek malby, kresby, grafiky, fotografie, užitého umění, architektury a z kolekce bibliofilie a knižní grafiky z let 1890 až 1950 se návštěvníci seznámí s díly umělců secese, klasické moderny, avantgardy až po tvorbu uměleckých seskupení čtyřicátých let,“ uvedl kurátor Ivo Binder.

Největší výstavní sál v Muzeu moderního umění – Trojlodí – je vyhrazen pro umění druhé poloviny 20. století a současnosti. „Poválečnou a soudobou výtvarnou kulturu přitom nemapujeme plošně, na základě dobových tendencí. Její vývoj představujeme na vybraných dílech mimořádných osobností včetně zahraničních tvůrců a autorů z oblasti art brut,“ naznačil kurátor této části výstavy Od Tiziana po Warhola Ladislav Daněk.

Výstava Od Tiziana po Warhola se podle ředitele muzea Pavla Zatloukala svým významem a rozsahem rovná dosud nejnáročnější výstavě – předloňskému Olomouckému baroku. „Projekt připravujeme nepřetržitě dva roky. Naplno zaměstnal téměř všechny zaměstnance muzea. Také proto chci věřit, že výsledek našeho úsilí najde pozitivní odezvu u veřejnosti,“ řekl Zatloukal. Doporučil přitom divákům, aby si na prohlídku výstavy vyhradili víc než jeden den. „Samozřejmě, lze ji zvládnout i v jednom dni, ale v poklusu, což zřejmě není cílem. Proto doporučuji rozdělit návštěvu například na tři části: staré umění, 19. a první polovinu 20. století a konečně umění poválečné,“ doplnil.

(red)

Poslat nový komentář