Kolegům ze Znojma se v Prostějově líbilo

Kolegům ze Znojma se v Prostějově líbilo
Členové kulturní komise ze Znojma v zasedací síni primátora města. Foto Jana Gáborová

 

Koncem září si členové kulturní komise při radě města a zástupci Okrašlovacího spolku v Prostějově vyjeli do Znojma. Zajímalo je, jak se práce daří tamním kolegům. Vrátili se nadšení. Znojmo má zhruba 35 tisíc obyvatel a je tedy o něco menší než Prostějov. Leží v členitém terénu na březích Dyje, což skýtá krásné  vyhlídky po okolí. Zaujala mě čistota, parádní aquapark, zámek s expozicemi starého nábytku, sbírkou krásných obrazů, románská Rotunda svaté Kateřiny i Loucký klášter, kde má sídlo Znovín.

 

Ve středu 14. listopadu nám znojemští kolegové - Marie Valová, Jitka Schneiderová, Eva Štítarská, Hana Hlávková a Karel Novák – návštěvu oplatili. Na radnici hosty přijal spolu se svými náměstky primátor Prostějova Miroslav Pišťák. Nechyběla prohlídka radnice včetně zrekonstruované věže, kde byla skvělou průvodkyní náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Ukázali jsme hostům výstavní sály muzea ve Špalíčku, nové prostory ZUŠky v zámku, opravenou knihovnu a „omalované“ hradby ve Školní ulici. Přehlídka pamětihodností nemohla skončit jinde, než v Národním domě.

 

I když je Znojmo historické město, jeho „historie“ je zcela jiná, než naše. Na hosty udělala velký dojem především radnice se svou obřadní síní i zrekonstruovanou věží. Líbil se jim zámek i knihovna a nadšení neskrývali v Národním domě, kde je ředitelka divadla Alena Spurná provedla i místy, kam návštěvníci běžně nechodí. Objekt, v němž by byla restaurace s kavárnou, spolkové místnosti a překrásný divadelní sál, navíc v úžasné secesní podobě, nám tak trochu záviděli...

 

Samozřejmě, že došlo i na výměnu zkušeností. Na rozdíl od Prostějova se Znojmo potýká s dost velkých úvěrovým zatížením, které vzniklo hlavně kvůli zmiňovanému aquaparku. Padla zmínka o kráse prostějovských sídlišť – ve Znojmě šli při privatizaci bytů jinou cestou, neprodávali celé domy, ale jednotlivé byty a dnes mají velké problémy. V každém bytovém domě zůstala část těch, kteří byt nekoupili a zůstali pod „domovní správou“. Dohodnout se na nějakých opravách bývá velmi složité. My Prostějované na rozdíl od Znojma můžeme jezdit na kole. I když nadáváme, pořád je tu kde zaparkovat.Vůbec nejlíp to vystihl znojemský pan řidič. „Byl jsem tu naposled před nějakými třiceti roky. Tehdy byl Prostějov obyčejný, šedivý, no - nic moc. Dnes jsem město prochodil křížem krážem a skoro jsem je nepoznal. Září čistotou a barvami...“

 

Olga Katolická, členka kulturní komise 

 

Poslat nový komentář