"Snažíme se děti tancem i vychovávat," říká tanenční učitelka Pavla Krieger-Jahodová

"Snažíme se děti tancem i vychovávat," říká tanenční učitelka Pavla Krieger-Jahodová
Dnes tančí: Buď ZUŠ, 20. ledna 2013, Městské divadlo Prostějov (autor: Tomáš Knězek)
Další fotky: 
"Snažíme se děti tancem i vychovávat," říká tanenční učitelka Pavla Krieger-Jahodová
"Snažíme se děti tancem i vychovávat," říká tanenční učitelka Pavla Krieger-Jahodová
"Snažíme se děti tancem i vychovávat," říká tanenční učitelka Pavla Krieger-Jahodová
"Snažíme se děti tancem i vychovávat," říká tanenční učitelka Pavla Krieger-Jahodová
"Snažíme se děti tancem i vychovávat," říká tanenční učitelka Pavla Krieger-Jahodová

V úterý jsme na našich stránkách informovali o tanečním vystoupení ZUŠ Vladimíra Ambroze v divadle v rámci projektu Dnes tančí. Sešli jsme se proto s taneční učitelkou Pavlou Krieger-Jahodovu, která měla přípravu vystoupení na starosti, a zeptali se jí, jak projekt vznikl a jak vůbec probíhá příprava na takové vystoupení.

Mohla byste krátce představit Váš projekt Dnes tančí?Je to projekt, který tančíme prvním rokem. Původním záměrem bylo pozvat našeho bývalého studenta Ondřeje Martiše, který v loňském roce ukončil studium brněnské taneční konzervatoře a nyní je v prvním roce angažmá v baletu v Českých Budějovicích. Protože je však velmi vytížený a Budějovice jsou daleko, nakonec jsme to nezrealizovali.Termín jsme však stále drželi. Od listopadu jsme však věděli, že to nebude možné, proto jsme si řekli, že když chceme něco nového, představíme něco, co je domácí. Tedy naše soubory, které během několika let vznikly, tedy hlavní soubor Buď ZUŠ, což jsou nejstarší žákyně z druhého stupně, k nim jsme vytvořili mladší soubory Buď ZUŠ junior, což jsou děti šestého, sedmého ročníku, a Baby Buď ZUŠ pro děti mezi prvním a pátým ročníkem. Do dalších let však máme chuť zvát nějaké další známé tanečníky nebo soubory.

Jaké jste měla ohlasy na Vaše nedělní vystoupení?Ohlasy byly krásné, pozitivní. Čáru přes rozpočet nám trošku udělala ledovka, aniž jsme o ní věděli, protože jsme průběžně celý den zkoušeli. Dobré ohlasy jsme měli od hostů jak z politické, tak z kulturní či pedagogické sféry i rodičů a žáků, za což jsme rádi.

Jak často budete vystoupení v rámci tohoto projektu realizovat?Protože děláme i ročníková vystoupení a ve městě je více tanečních aktivit, chtěli bychom to realizovat jednou za rok. Jako taneční obor tedy vyprodukujeme dvě velké akce, a vedle toho také spoustu dalších akcí na škole i mimo ní.

Snažím se s dětmi spolupracovat, ne jim jen předcvičovat

Seznámila byste nás i s dalšími novinkami souboru Buď ZUŠ? Nejvíce jsme nyní zahrnuti plesovou sezónou, protože jsme se spojili s mladými muži, kteří se zajímají o společenský tanec, a vytvořili seskupení High Society. Připravili jsme plesové předtančení latinskoamerického stylu, chtěli bychom však zkusit i nějaké zajímavější projekty a chystáme nápady do dalších sezón. Dvě choreografie, které jsme představili v nedělním programu, pak budou reprezentovat Prostějov na krajských přehlídkách scénického tance Tanec tanec, který proběhne v Prostějově, z nějž je možnost dostat se do celostátního finále do Jablonec nad Nisou, kam jsme postoupili již s představením Výkladní skříň, které také bylo součástí nedělního představení. Mladší děti budou účinkovat zase v přehlídkách pro jejich věkové kategorie, což je krajská přehlídka dětských skupin scénického tance a přehlídka Taneční učitel roku, kterých se účastníme pravidelně a tradičně se nám na nich daří, například na přehlídce Taneční učitel roku jsme se třikrát zúčastnili finálového večera. A navíc se mi zrovna dnes podařilo připravit program pro dubnové vystoupení všech žáků tanečního oboru. Jakmile uzavřete jednu věc, tak hned můžete připravit druhou. Děti se těší a už jsme slyšela i dotazy, co budeme dělat příští rok. (úsměv)

Jsou tedy děti aktivní, iniciativní, nečekají na pokyny? Snažím se s lidmi pracovat tak, že to není jen z mé hlavy, ale chci jim vyjít vstříc. Třeba když je něco, co se dětem líbí, tak to zkusíme. Někdy to není adekvátní, a máme s tím problém také na přehlídkách scénického tance, kde si porota dává pozor na hudební předlohy, které jsou pro děti. Kdybychom tam totiž přišli s hudbou pro náctileté a dali to pro děti devítileté, tak by nesouhlasila s tím, že to není adekvátní pro jejich věk. Máme tím však šanci děti i vychovávat po kulturní stránce, že ne vše, co slyšíme v rádiu, je pro nás vhodné a nutíme je, aby se nad tím i zamyslely.

Jaké nejbližší akce připravujete? Kde budete vystupovat?Kdybychom měli udělat výčet plesů, mohli bychom jít týden po týdnu (úsměv). Jsem však ráda, že je o naši práci zájem. Taky jsme se na to připravili, máme tři až čtyři věci, které se dají použít, aby je divák, našinec neměl okoukané. Jinak se budou blížit krajské přehlídky scénického tance, které budeme pořádat s kulturním domem DUHA. První bude 16. března dětská přehlídka, kam by měli přijet taneční soubory, které se věnují scénickému tanci, z celého Olomouckého kraje, kterých je zhruba jedenáct a převážně jde o základní umělecké školy. Tentýž směr pak bude 20. dubna, kdy bude krajské přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, která se jmenuje Tanec Tanec. A 23. nebo 24. dubna pak bude vystoupení všech žáků tanečního oboru v Městském divadle, kterému dáváme pracovní název Retro.

V čem bude spočívat?Podívali jsme se zpátky po patnáct let, kdy zde vyučuji, a z každého roku se snažíme vybrat nějakou choreografii. Choreografie z každého roku pak bude přiřazena k ročníku, který to v té době tančil.

Zájem o tanec v Prostějově stále roste

Jaký je v Prostějově zájem o tanec?Zájem je poměrně veliký, v Prostějově je velká nabídka. My jsme trošku specifičtí, protože nejsme úplně ten extrémní komerční směr, ve kterém je velká nabídka. Ale i tak je od dětí stále velký zájem, čím dál větší. Dětí stále přibývá, máme i děti, které musí počkat, ročníky jsou u mladších dětí zaplněné. Každý rok přibíráme jen u přípravných ročníků, výjimečně do starších ročníků, které jsou zaplněné již červnu, kdy děláme den otevřených dveří, a aspoň polovina dětí do nové třídy se dá najít.

Kolikrát týdně trénujete?Výuka je daná rozvrhem, některé děti, převážně mladší, chodí jednou týdně, starší pak po dvou. Nejstarší se setkávají jednou týdně na delším, ale pokud je třeba, setkáváme se nad rámec. Tedy pokud mají čas, protože jsou mezi nimi i vysokoškoláci.

Jak vůbec vypadá takový taneční trénink?K tanci musíte mít všechno. Záleží samozřejmě na ročnících, malé děti mají ty hodiny spíše hravé, založené na dětských tanečních hrách, kde se cvičí správné držení těla, správné provedení tanečních kroků. Starší pak mají více improvizace, kdy se i oni sami musí sami přičinit a pohyb si vytvořit. Nahodíme například nějaké téma či myšlenku, a oni se ji musejí pokusit ztvárnit. To je rozdíl od toho běžného přístupu, kdy vyučující předcvičuje a děti dotvářejí podle něho. U těch starších je důležitá pohybová průprava, a dál se to dělí, že děti mají stále základy klasického tance, u mladších dětí potom rytmická cvičení, u starších pak držení těla, správný pohyb, paže i dolní končetiny, aby měly pevné nárty, a i to cvičení pomáhá k posílení celkového tvaru těla. Starší pak mají posilování a kladecká soustředění, která pořádáme každý rok o prázdninách, bývají náročná. Loni s námi byl hostující choreograf z Prahy, a bylo to velmi náročné. Děvčata měla klasický trénink, který se dělá na konzervatořích. Cílem je, aby nejen dobře vypadala, ale také, aby něco dokázala.

Děkuji za rozhovor.

Zbyněk Klíč

Pavla Krieger-Jahodová- absolventka I. a II. cyklu tanečního oboru ZUŠ Vladimíra Ambroze Prostějov- od roku 1998 učitelkou tanečního oboru- v současné době studuje taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, o.p.s.

Taneční vzdělání si průběžně doplňuje účastí na různých kurzech, seminářích a školeních:- semináře Současné pohybové trendy scénického tance - Ústí nad Orlicí- seminář Třikrát s hudbou z cyklu Lektor taneční výchovy pro děti - Praha- školení pořádaná Hanáckým folklórním sdružením - Prostějov- v roce 2010 získala ocenění Taneční učitelé roku 2010 - Praha

Poslat nový komentář