Knihovna dostane 1,6 milionu na regionální služby

Knihovna dostane 1,6 milionu na regionální služby
Městská knihovna Prostějov (zdroj: www.panoramio.com)

Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace Vědecké knihovně ve výši 870 tisíc korun určené na plnění a koordinaci regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji a souhlasilo se způsobem zajištění a financování výkonu regionálních funkcí knihoven ve roce 2013. Více než 1,5 milionu korun na tuto funkci dostane i Městská knihovna v Prostějově.

Regionální funkce knihoven upravuje zákon o knihovnách. Tato činnost představuje poradenské, vzdělávací a koordinační služby či budování výměnných fondů. Výkon regionálních funkcí příslušná krajská knihovna. V Olomouckém kraji plní regionální funkce Vědecká knihovna v Olomouci a od roku 2005 finančně zabezpečuje jejich plnění z peněžních prostředků svého rozpočtu Olomoucký kraj. Knihovní zákon umožňuje působnost výkonu regionálních funkcí přenést na vybrané knihovny v kraji. Smlouva bude uzavřena se sedmi tzv. pověřenými knihovnami – Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. . Prostřednictvím pověřených knihoven bude zajišťována metodická a organizační pomoc a další odborné činnosti pro 476 základních knihoven. Koordinaci odborných činností a metodiku na krajské úrovni zajišťuje Vědecká knihovna v Olomouci.Olomoucký kraj v rámci rozpočtu pro rok 2013 vyčlenil pro financování výkonu regionálních funkcí částku 9 milionu korun.

Příjemce                                              zřizovatel                                KčMěstská knihovna Hranice                   město Hranice                          551 053Knihovna V. Priessnitze v Jeseníku     město Jeseník                          527 019Městská knihovna Lipník nad Bečvou  město Lipník nad Bečvou         467 169Knihovna města Olomouce                 Statutární město Olomouc    2 158 935Městská knihovna Prostějov                Statutární město Prostějov    1 651 563Městská knihovna v Přerově                Statutární město Přerov        1 014 428Městská knihovna Šumperk                 město Šumperk                    1 759 833Příspěvky obcím celkem                                                                 8 130 000

Vědecká knihovna v Olomouci             Olomoucký kraj                        870 000Celkem                                                                                               9 000 000

(red)

Poslat nový komentář