Město odmítlo podpořit galerii manželky bývalého předsedy OP

Město odmítlo podpořit galerii manželky bývalého předsedy OP
Galerie N7 v Prostějově

Právě dnes se v Galerii N7 uskuteční vernisáž autorské výstavy Wikiho Odstrčila a Evelíny Szepp. Bude se však muset obejít bez příspěvku města, které galerii na posledním zastupitelstvu odmítlo na návrh Rady udělit veřejnou finanční podporu ve výši 240 tisíc korun.

„Uvedení žadatelé se obrátili na Radu a Zastupitelstvo města Prostějova s žádostmi o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2013 z rozpočtu města Prostějova, Rada města Prostějova však nedoporučila Zastupitelstvu města Prostějova výše uvedenou žádost schválit,“ píše se v oficiálním materiálu na zastupitelstvo, pod nímž je podepsaná Dagmar Cásková z odboru školství, kultury a sportu. Z žádosti vyplývá, že sdružení žádalo peníze na pořádání měsíčních autorských výstav, přesněji úhradu části nákladů za pronájem, energie, propagaci a organizaci vernisáží.

Na první pohled vyčnívá tato žádost z dalších nepodpořených svojí neobvyklou výší, skoro čtvrt milionu korun. Ostatní žádosti v kulturní oblasti se pohybují v rozsahu několika desítek tisíc korun, což nepřímo potvrzuje i radní města zodpovědná za kulturu Milada Sokolová. „Kulturní komise pracuje každý rok s nižším a nižším rozpočtem, a nemůže proto podpořit všechny žádosti. Preferujeme ty, které jsou zaměřeny na celoroční neziskovou činnost,“ vysvětluje radní.

Existuje však ještě jeden možný důvod, proč se Galerie N7 musí prozatím obejít bez peněz z města. Jedinou majitelkou společnosti G-Areja, s.r.o., která galerii provozuje, je totiž Helena Žáková, manželka bývalého předsedy představenstva zkrachovalého Oděvního podniku (OP) Milivoje Žáka, který si za peníze vydělané v této funkci například postavil luxusní vilku v Plumlově. (o vývoji v kauze OP jsme psali v článcích zde nebo zde)Mohla i tato skutečnost hrát roli v tom, že nedávno otevřenou galerii radní, a potažmo zastupitelé, nepodpořili? „Samozřejmě nejsme oprávněni rozhodovat o udělení podpory či nepodpory na základě osobních vztahů, je však pravda, že tato galerie je výdělečná aktivita, a my chceme přispívat především do těch oblastí, které se při svém neziskovém charakteru bez veřejné podpory neobejdou,“ sdělila Milada Sokolová.

(zkl)

Poslat nový komentář