Vyšla kniha Osobnosti Olomouckého kraje

Vyšla kniha Osobnosti Olomouckého kraje
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

V sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci byla slavnostně pokřtěna roztokem na kontaktní čočky, jejichž vynález je spjat s prostějovským rodákem Ottou Wichterlem, unikátní encyklopedie Osobnosti Olomouckého kraje. Knižní podobu tak dostala stálá muzejní expozice Galerie osobností Olomouckého kraje, otevřená v dubnu 2013, která získala Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot.

Na rozdíl od expozice, která do dnešního dne čítá 39 panelů věnovaných osobnostem z řad panovníků, představitelů církve, vědců, umělců, vojáků či sportovců, však kniha na 416 stranách formátu 255 x 305 mm čtenářům nabízí medailony 688 osobností, mezi nimi i medailony politiků i podnikatelů. Velkolepý průřez životy jednotlivých osobností nás vede dobou od sv. Cyrila a Metoděje a sahá až do současnosti, tedy roku 2016.

„Tuto působivou knihu beru především jako poctu těm, kteří už nejsou mezi námi, ale trvale se zapsali do historie našeho kraje a tím i do naší paměti,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Právě Olomoucký kraj významně finančně podpořil vznik této jedinečné knihy, finanční podporu získalo Vlastivědné muzeum také od statutárního města Olomouce.

Pro samotný výběr osobností bylo stanoveno několik zásadních kritérií.  Výběr musí být omezen jen na ty osobnosti, které již nejsou mezi námi,osobnosti musí svým významem přesáhnout minimálně rámec Olomouckého kraje, zvláštní kapitolu tvoří významní lidé, kteří se v kraji zdrželi jen krátce, popřípadě se zde pouze narodili, ale patří mezi „světově proslulé osobnosti“, a proto je  nelze opomenout. Osobnosti jsme nijak nehodnotili, s výjimkou těch obecně známých a jasně negativně definovaných. Cílem nebylo podat vyčerpávající životopisy osobností, ale jen základní důležité údaje (rozsah informací odpovídá většinou významu osobnosti), a především uvést vazbu osobnosti na Olomoucký kraj.

„Snažili jsme se, aby jednotlivá hesla byla psána čtivě a srozumitelně a aby byla doplněna množstvím obrazové dokumentace. Tu jsme čerpali jednak z našeho bohatého fotoarchivu, jednak nám řadu unikátních snímků poskytla další muzea zřizovaná Olomouckým krajem, Vědecká knihovna v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Státní okresní archiv v Olomouci i kulturní instituce z celé České republiky (např. Národní knihovna, Národní muzeum, Správa Pražského hradu aj.), řada firem i jednotlivců. Celkem kniha obsahuje přes 1000 fotografií,“ doplnila Renáta Fifková,  spolueditorka knihy. Bezmála stočlenný autorský kolektiv tvořili jak odborníci z řad pracovníků UP, tak odborní pracovníci muzeí Olomouckého kraje, archivů a dalších kulturních a vzdělávacích institucí.

„Přestože kniha Osobnosti Olomouckého kraje je mimořádné souborné dílo, z prostorových důvodů se do ní všechny osobnosti spjaté s naším regionem nevešly. Rádi bychom proto vydali 2. díl této publikace v horizontu přibližně tří let,“ řekl ředitel VMO. „Na závěr si dovolím vyslovit přání, aby se tato kniha stala inspirací a poučením pro všechny bez rozdílu věku a dosaženého vzdělání, probudila ve čtenářích hrdost na místo, které si vybrali k žití, a aby jim dobře sloužila – nejen jako zdroj informací, ale i jako pramen poznání a pochopení výjimečných lidských osudů, jež jsou s naším krajem provázány,“ zakončil Břetislav Holásek. (red)

Poslat nový komentář