Orlice Prostějov – ohlédnutí za úspěšnou sezonou

Orlice Prostějov – ohlédnutí  za úspěšnou sezonou
ilustrační foto mužský pěvecký sbor Orlice

Bývá zvykem ohlížet se za uplynulými sezonami na závěr roku, což však neplatí pro ty, kdo v červenci a srpnu drží prázdniny a spojují svou činnost spíše se školním rokem. To je i situace mužského pěveckého sboru Orlice, který v roce 2017 prožívá svou 155. koncertní sezonu. Sbor se šestnácti stálými členy a sbormistryní Pavlou Šamánkovou je pevně spjat s kulturní tradicí města Prostějova a snaží se dostát svým závazkům druhého nejstaršího mužského pěveckého sboru v zemích českých.

Sbor zaměřuje svou činnost na dvě hlavní akce roku - jarní a vánoční koncert. Ten jarní se již tradičně koná na přelomu dubna a května a dává prostor pro vystoupení dalších dvou sborů - Vlastimily a Exaudi - v komorním prostoru přednáškového sálu Národního domu. Vánoční pak je spjat s chrámem Husova sboru a svátkem svatého Štěpána. Mimo tyto vrcholy se Orlice zapojila do hodových oslav v Prostějově, slavnosti pěveckých sborů v Kojetíně, samostatně vystoupila v Drahanovicích, několikrát zajistila doprovod slavnostní mše v chrámech v Prostějově i okolí.

Mužský pěvecký sbor Orlice pravidelně zkouší v pondělí v 18 hodin ve spolkové místnosti Národního domu, a to díky odkazu manželů Vojáčkových i pochopení vedení Národního domu.

Zájemci o činnost jsou srdečně zváni na nezávazné nahlédnutí na kteroukoliv zkoušku.

Poděkování Orlice patří všem svým stálým příznivcům, zvláště pak městu Prostějovu za finanční podporu naší činnosti.

Hanuš Šamánek

Poslat nový komentář