Josef Franc vystaví své fotografie v Uherském Hradišti

Josef Franc vystaví své fotografie v Uherském Hradišti
ilustrační foto

 

Ve dnech 31. května - 3. června 2018 se uskuteční v několika městech – Uherském Hradišti, Starém Městě, Velehradu, Hodoníně, Lužici, Mikulčicích - v pořadí již pátý ročník mezinárodního festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY. Ten vznikl z aktuální potřeby se atraktivní formou větší mezinárodní akce postupně seznámit s historickými, a především kulturními kořeny všech slovanských zemí, národů a národností. Ten letošní se bude věnovat větší prezentaci Kultury Srbů balkánských a Lužických.

 

Výběr zemí v letošním roce úzce souvisí s významným 100. výročím vzniku naší republiky, na jejímž formování (ale i následném fungování) se významně podílelo i Srbsko a v době vzniku a fungování státního útvaru Země Koruny české i Lužičtí Srbové. V rámci festivalu zahájíme výstavu Zapomenuté Srbsko (Sál Evropy Hodonín - 1. 6. - 15. 9.), která návštěvníky seznámí i s dalšími opomenutými "osmičkovými" výročími související právě s česko-srbskými vztahy.

 

Až neuvěřitelně živá země plná přátelských lidí, přírodních i historických krás a zajímavých pozůstatků Osmanské říše. Takové je Srbsko, součást bývalé Jugoslávie a vnitrozemská země ležící v západní části Balkánu. Co se rozlohy a počtu obyvatel týče, Srbsko je velmi podobné naší domovině. Milovníky přírody jistě nadchne místní krajina, která je zejména v centrální části velmi hornatá a kopcovitá. V západní části země poté můžete obdivovat vysoko se tyčící hory patřící do pohoří známého jako Dinárské Alpy.

 

Srbsko je bezesporu velmi zajímavou zemí, která má svým návštěvníkům co nabídnout. Krásná příroda je obývána zajímavými druhy evropských i středomořských zvířat.

 

Hned několik nejkrásnějších míst Srbska (většina dokonce zapsaná i na seznam UNESCO) nabídne výstava fotografií zakládajícího člena Spolku prostějovských fotografů Josefa France, nazvaná ROMANTICKÁ KRAJINA SRBSKA. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v sobotu 2. června ve 20:45 hodin v kině Hvězda Uherské Hradiště a výstava potrvá do 30. června 2018.

 

Poslat nový komentář