Koncert Proměn a jejich hostů byl vskutku slavnostní!

Koncert Proměn a jejich hostů byl vskutku slavnostní!
Foto PvNovinky.cz
Další fotky: 
Koncert Proměn a jejich hostů byl vskutku slavnostní!
Koncert Proměn a jejich hostů byl vskutku slavnostní!

K uctění 100. výročí vzniku republiky uspořádal pěvecký sbor Proměny mimořádný slavnostní koncert. Stalo se tak v prostorách kostela Povýšení sv. Kříže a nutno říci, že koncert měl neopakovatelnou atmosféru a velký úspěch.

Úvodního slova se ujala primátorka města Prostějova Alena Rašková, která připomněla význam vzniku Československé republiky pro naše další dějiny. Vyjádřila také politování nad rozdělením Československa na dva samostatné státy a připojila několik osobních vzpomínek spojených se školními léty na Slovensku.

Promluvil také děkan farnosti Povýšení sv. Kříže p. Aleš Vrzala, který přivítal přítomné a představil program koncertu.

Program byl složen ze tří celků. První, instrumentální část, představila barokní dílo Alessandra Scarlattiho v podání Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Uničov. V druhé části potěšili publikum svými hlasy sólisté Halina Holínková a Rostislav Baláž při provedení písní Bohuslava Martinů na texty lidové poezie. Doprovod obstarala klavíristka Moravského divadla v Olomouci Milada Jedličková.

Vrcholem večera pak bylo duchovní dílo Missa Brevis skladatele Jiřího Pavlici.

„Jsme velmi šťastní, že jsme mohli našemu domácímu publiku představit tak nádherné dílo, jakým je Pavlicova mše Missa Brevis. Podle ohlasů bezprostředně po koncertě se ukázalo, že jsme Prostějovanům trefili do noty“, řekla spokojeně sbormistryně Proměn Lenka Dohnalová. Tato dáma vede i další dva sbory, které na koncertě spojily s Proměnami své hlasy. Je to Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové a Pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, k nimž se přidal ještě Vokální soubor ZUŠ Uničov a Pěvecký sbor Gymnázia Litovel.

Pod taktovkou zkušené dirigentky Jany Zámečníkové se orchestrálních partů ujal opět Komorní smyčcový orchestr ZUŠ Uničov s několika hostujícími profesionálními instrumentalisty.

Spojením orchestru s mnoha desítkami ženských a mužských hlasů vzniklo neobyčejně působivé představení, které ocenili posluchači dlouhotrvajícím potleskem. „To je zásluha především naší dámy s taktovkou, skvělé dirigentky Jany Zámečníkové“, sdělila manažerka sboru Lenka Copková. Dodala, že posluchači po koncertě vyjadřovali spokojenost také na sociálních sítích. Dovolujeme si citovat poskytnuté příspěvky: „Nejsilnější koncertní zážitek za posledních několik let!“ nebo „…pro mě to byl nejhezčí koncert letošního roku. Ty sbory se sólisty a se symfonickým orchestrem to byla paráda!“

"Proměny děkují městu Prostějovu za záštitu a finanční podporu, děkanovi farnosti Povýšení sv. Kříže p. Aleši Vrzalovi za vstřícnou spolupráci a všem svým posluchačům za přízeň. Těšíme se na viděnou v adventním čase!", dodala Copková. (red)

Poslat nový komentář